Apstiprināti Rīgas vēsturiskā centra izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi

Šodien, 18.jūnijā, Rīgas dome ir apstiprinājusi grozījumus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Izmaiņas saistošajos noteikumos saistītas ar krastmalu un ūdens teritoriju attīstību, Hanzas šķērsojuma trases un ar to saistīto ielu tīkla novietojuma korekcijām, Daugavas kreisā krasta telpisko risinājumu, Ķīpsalas detālplānojuma iekļaušanu Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojumā, kā arī atsevišķu zemesgabalu izmantošanas iespējām. Piemēram, noteikumi paredz prasības piestātņu, jahtu un laivu ostu veidošanai, krastmalu teritoriju izmantošanai, kā arī detalizētas prasības atsevišķām akvatorija daļām, kur iespējams attīstīt jahtu un laivu ostas un kompleksas ūdens telpu attīstības ieceres.

Vienlaikus apstiprināti arī grozījumi Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, nodalot atsevišķi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un, papildinot tos ar prasībām ūdens teritoriju izmantošanai, piestātņu veidošanai un citiem jautājumiem.

Grozījumu izstrādes gaitā kopumā izvērtēti 455 fizisko un juridisko personu priekšlikumi, kā arī ņemts vērā institūciju, pašvaldības iestāžu un nozaru departamentu viedoklis.

Pēc saistošo noteikumu publicēšanas, tie stāsies spēkā atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasībām (aptuveni trīs mēnešu laikā).

0 Patīk
1317 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts