Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments paziņo, ka 18.06.2013. ir pieņemts Rīgas domes lēmums Nr.6332 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma apstiprināšanu”.

RD lēmums Nr.6332
Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 1. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
 2. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi (aizsargjoslas)
 3. Pašvaldības zemes īpašumu robežu izmaiņu priekšlikums
 4. Ķīšezera krastmala. Attīstības risinājums
 5. Ķīšezera krastmala. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi (aizsargjoslas)
 6. Transporta organizācija
 7. Bioloģiskā daudzveidība
 8. Apstādījumu un ainavas struktūra
 9. Parka celiņu un ieeju klasifikācija
 10. Šķērsprofili
 11. Mežaparka centrālā daļa. Jaunā bērnu pilsētiņa. Attīstības risinājums
 12. Galvenās ieejas mezgls. Attīstības risinājums.1.kārta
 13. Bijušās slidotavas teritorija. Attīstības risinājums. 1.kārta
 14. Bijušās slidotavas teritorija. Attīstības risinājums. 2.kārta

RD Saistošie noteikumi Nr.221
Ziņojums par saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem

0 Patīk
1445 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts