Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju, kas pilnveidota atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un dažādu institūciju atzinumiem.

Grozījumi ietver izmaiņas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Tie attiecas uz krastmalu un ūdens teritoriju attīstību, ar Hanzas šķērsojuma trasi saistīto ielu tīkla korekcijām, Daugavas kreisā krasta telpisko risinājumu, Ķīpsalas detālplānojuma iekļaušanu Rīgas vēsturiskā centra plānojumā, kā arī atsevišķu zemesgabalu izmantošanas iespējām. Piemēram, krastmalas un ūdens teritoriju attīstības noteikumi paredz piestātņu, jahtu un laivu ostu veidošanu, krastmalu teritoriju izmantošanu, kā arī detalizētas prasības atsevišķām akvatorijas daļām, kur iespējams attīstīt jahtu un laivu ostas, kompleksas ūdens telpu attīstības ieceres, peldmājas dzīvošanai uz ūdens.

Šajā redakcijā kopumā izvērtēti 105 fizisko un juridisko personu iesniegumi, kuros tika izteikti 223 priekšlikumi, kā arī 17 institūciju atzinumi, un deviņu pašvaldības iestāžu, institūciju un nozaru departamentu priekšlikumi. Atsauksmes un priekšlikumi saņemti sabiedriskās apspriešanas laikā, kas norisinājās pagājušā gada vidū.

Vienlaikus tiek izskatīti arī ar šīm izmaiņām saistīto Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, papildinot tos ar prasībām ūdens teritoriju izmantošanai, piestātņu veidošanai, atsevišķi nodalot Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vadims Jerošenko uzsver: „Minēto noteikumu grozījumi ir solis uz tālāku pilsētas sakārtošanu atbilstoši mūsdienu situācijai. Noteikumi ir nepieciešami, lai skaidri definētu Rīgas vēsturiskā centra teritoriju attīstību un veicinātu to izmantošanu, maksimāli saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības.”

Lēmums par grozījumu gala redakciju vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē.

0 Patīk
1149 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts