Atzinums par ietekmi uz vides novērtējumu naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla pārbūvei un estakādes tumšo naftas produktu noliešanai no dzelzceļa vagoncisternām būvniecībai Rīgā, Ezera ielā 22

Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2017.gada 30.maijā ir izsniedzis Atzinumu Nr.12 par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS “B.L.B. Baltijas termināls” paredzētajai darbībai – naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla pārbūvei un estakādes tumšo naftas produktu noliešanai no dzelzceļa vagoncisternām būvniecībai Rīgā, Ezera ielā 22 (kadastra numurs 0100 068 0160).

0 Patīk
1129 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts