Paziņojums par papildinformācijas ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālajai redakcijai iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Informējam, ka uzņēmums SIA KU „Baltic Oil Terminal”  2017. gada 17. maijā Vides pārraudzības valsts birojā ir  iesniedzis papildinformāciju par ietekmes uz vidi novērtējumu  ziņojuma “Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes iela 13,Rīgas brīvostas teritorijā” aktualizēšanu.

Paziņojums par papildinformācijas ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālajai redakcijai iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide un dzelzceļa attīstība.

Paredzētās darbības vieta: Rīga, Flotes iela 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas brīvostas teritorija.

Ierosinātājs: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867.

Lēmums par procedūras piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.marta Lēmums Nr.65 „par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”

Novērtējuma ziņojums: „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojums (1. un 2. sējums) tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā – 2015.gada 22.decembrī. 2016.gada 21.martā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.3-01/373 “Par SIA KU “Baltic Oil Terminal” paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu”. Koriģētā ziņojuma „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” (1. un 2. sējums), pielikumi; sagatavošanas datums – 2016.gada 7.novembris; iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā – 2016.gada 10.novembris. Papildinformācijas iesniegšanas datums – 2017.gada 17.maijs.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe”, Reģ. Nr. 50103179671, Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

Novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija ir pieejama: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Katrīnas dambis 14-203, LV-1045, tel.: +371 67508441, interneta mājas lapā www.balticoilterminal.lv, sadaļā „Noslēguma ziņojums”; Rīgas pilsētas domē, Rātslaukums 1, LV-1539, Rīgas pilsētas domes darba laikos.

  • papildinformācija  ietekmes uz vidi ziņojuma pilnveidošanai – Lejupielādēt
0 Patīk
1491 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts