Paziņojums par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu SIA “B Port” plānotajai darbībai Traleru ielā 2a, Rīgā

Informējam, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt sākotnējā ietekmes izvērtējuma procedūru pieteiktajai darbībai – pārkrauto un īslaicīgi uzglabājamo kravu apjoma palielināšanai, kas saistīta ar beramām nebīstamām ķīmiskām vielām un nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “B Port” pieteiktajai darbībai– pārkrauto un īslaicīgi uzglabājamo kravu apjoma palielināšanai, kas saistīta ar iepakotām nebīstamām ķīmiskām vielām un iepakotām bīstamām ķīmiskām vielām Rīgā, Traleru ielā 2a.

2 Patīk
1938 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts