Apstiprināts sadarbības projekts „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs – SUMBA”

Interreg Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā līdzfinansējuma saņemšanai ir apstiprināts sadarbības projekts „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona valstīs – SUMBA” (“Sustainable urban mobility and commuting in Baltic States”)

Projekta mērķis ir noteikt efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas uzlabotu pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās ilgtspējīgā un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no partnervalstu pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas sistēmu.

Rīgas pilsētas pašvaldības specifiskais mērķis ir aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā esošo transporta modeli, kas pilnībā ietvertu visas līdz šim veiktās izpētes un apkopotos datus no esošajiem modeļiem, kā arī citus pieejamos datus, piemēram, ielu, ceļu infrastruktūras datus, satiksmes datus un informāciju par nekustamo īpašumu izmantošanas veidu.

Projektā plānotas vairākas aktivitātes kā, piemēram:  Izstrādāt transporta modelēšanas un datu vākšanas vadlīnijas, apkopot un izplatīt transporta modelēšanas sistēmu labās prakses piemērus, uzlabot potenciālo transporta plūsmu plānotāju un ieinteresēto pušu (steakholderu) zināšanas par iespējamiem risinājumiem pārvietošanās pakalpojumu uzlabošanai, izstrādāt vienotas salīdzinošās shēmas/novērtēšanu, lai novērtētu, cik labi attīstīta ir transporta sistēma. Paredzēts izstrādāt vienotu metodoloģiju, lai sagatavotu pārvietošanās plāna projektu un izstrādāt pārvietošanās plāna pilotmodeli katrā partnerpilsētā.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti septiņi partneri. Vadošais projekta partneris ir Hamburgas pilsēta un koordinējošā institūcija Baltijas Vides Forums (Vācija). Projekta partneri ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Latvija), Olštinas pilsētas pašvaldība (Polija), Šauļu pilsētas pašvaldība (Lietuva), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija), Tallinas pilsētas pašvaldība un Harju apgabals (Igaunija), Vaxjo pilsētas pašvaldība (Zviedrija).

Projekta kopējais budžets ir EUR 3 325 000, Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets – EUR 363 462, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām Projekta izmaksām jeb EUR 308 943. Projekta ieviešana plānota no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Vairāk informācijas par projektu: Dace Vilaua, tālr.: 67181851, e-pasts: dace.vialua@riga.lv.

1 Patīk
2354 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts