Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „VAREL” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidei Rīgā, nekustamā īpašuma Krustpils ielā 72 (kadastra numurs 0100 126 2114) teritorijā. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome, 16.12. 2014., ir pieņēmusi lēmumu Nr.2002 „Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai realizētu lokālplānojuma ierosinātāja – VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iecerēto Rīgas radio un televīzijas torņa kompleksa rekonstrukciju un tam […]

Lasīt vairāk

Paredzēto darbību plānots īstenot paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu. Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055. Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 2013.gada 12.jūlijā. Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020. gadam ziņojums sagatavots 2015.gada […]

Lasīt vairāk

Noslēgumam tuvojas Grīziņkalna parka un Ziedoņdārza rekonstrukcija, un Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs trešdien, 13.maijā, plkst.12 apmeklēs abus parkus, lai pārbaudītu darbu gaitu un kvalitāti. Par parku rekonstrukcijas gaitu informēs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, SIA „Rīgas meži” un SIA „Tilts” pārstāvji, kā arī par iecerētajām sportiskajām aktivitātēm Grīziņkalnā stāstīs „Ghetto games” pārstāvis. Jau ziņots, […]

Lasīt vairāk

Paredzētā darbība – Latvijas Dzelzceļa tīkla elektrifikācija Rīgas administratīvajā teritorijā – skar zemes gabalu Kandavas ielā 16, kadastra Nr.0100 076 2123. Paredzētās darbības ierosinātājs: VAS „Latvijas Dzelzceļš”, reģ.Nr.40003032065, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, tālruņa Nr.67234940, www.ldz.lv, kontaktpersona Ruta Sīle, tālrunis 67232892, e-pasts: ruta.sile@ldz.lv. Par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojs 30.12.2014. sniedzis „Atzinums Nr.7 par […]

Lasīt vairāk

Grenobles Alpu metropolē, Francijā 2015.gada 8.-11.aprīlī norisinājās Eiropas Savienības URBACT II programmas līdzfinansētā projekta „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana” (Changes and Conflicts in Using Public Spaces/USER) noslēguma konference. USER projekta noslēguma konferencē tika skatīti jautājumi, kas saistīti ar USER projekta norises gaitu, tā ietvaros gūto pieredzi un tās turpmākām izmantošanas iespējām, veicinot publiskās ārtelpas atjaunošanu Eiropas pilsētās […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 21.04.2015. pieņēmusi lēmumu Nr.2493 „Par zemesgabalu Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot esošā SIA „RIMI Latvia” loģistikas […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr.2492 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”, tiks veikta lokālplānojuma redakcijas pilnveidošana. Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notika no 20.11.2014. līdz 22.12.2014. un tās laikā tika organizētas divas sanāksmes – 27.11.2014. iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem […]

Lasīt vairāk

Kompānija SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867 juridiskā adrese: Katrīnas dambis 14-203, Rīga, ir paredzējusi sākt naftas un naftas produktu pārkraušanas termināļa izveidi Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorijā. Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.martā ir pieņēmis Lēmumu Nr.65 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts