„Bolderājas pretplūdu pasākumi”- noslēgumam tuvojas projekta būvprojekta izstrāde

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpina projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” īstenošanu, lai jau pēc 2021.gada no vējuzplūdu draudiem tiktu pasargāti iedzīvotāji Bolderājas apkaimē posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai.

Pašreiz norisinās būvprojekta „Plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošana Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes ietekas Daugavā” izstrāde, lai būvprojektu iesniegtu saskaņošanai ar inženiertīklu turētājiem, pašvaldības un valsts institūcijām. Būvprojekta izstrādi plānots pabeigt nākamā gada sākumā.

Projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus, t.sk., atjaunojot un izbūvējot aizsargdambi un caurtekas-regulatorus. Projekta īstenošana plānota līdz 2021.gada beigām.

Jau iepriekš informēts, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi līgumu ar Rīgas domi par projekta īstenošanu, kura ietvaros tiks veiktas darbības pretplūdu pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes.

Projekts tiek īstenots 2014.-2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 4 524 705,88 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 846 000 EUR.

0 Patīk
837 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts