Briseles reģionālā Attīstības departamenta vadība  atzinīgi novērtē Rīgas izvēlēto pieeju pilsētas attīstības plānošanā

Piektdien, 7. jūnijā, starptautiskās pasaules ostas pilsētu tīkla AIVP organizācijas sanāksmes ietvaros, Rīgas dome organizēja pieredzes apmaiņas vizīti ar Briseles reģionālā Attīstības departamenta Citydev.brussels vadību.

Pasaules ostu pilsētu tīkls AIVP ir starptautiska organizācija, kas 30 gadu garumā pulcē daudzus ostas, pilsētu mijiedarbības un attīstības procesos iesaistītus publiskā un privātā sektora pārstāvjus. Organizācijas sastāvā ir ostu pārvaldes, valsts un pašvaldību institūcijas, jūras un upju transporta organizāciju pārstāvji, ostu pakalpojumu sniedzēji, pilsētas plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti, universitātes, pētniecības institūti un novatori. Organizācijas mērķis ir uzlabot attiecības starp ostā un pilsētām, veicinot savstarpēju sadarbību.

Briseles reģionālais Attīstības departaments ir Briseles reģiona institūcija, kura darbojas jau kopš 1974. gada un tās galvenie uzdevumi ir veicināt reģiona ekonomikas un pilsētvides attīstību, piesaistot Briseles reģionam uzņēmumus ar augstu pievienoto vērtību, kā arī mājsaimniecības ar vidējiem ienākumiem. Tāpat Briseles reģionālais Attīstības departaments attīsta jaunas telpas uzņēmumiem un jaunus mājokļus iedzīvotājiem, kas stiprina pilsētas ekonomikas attīstību un veicina nodarbinātību pilsētā.

Vizītes ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dāvis Bičkovičs tikās ar Briseles reģionālā Attīstības departamenta direktoru Benjamin Cadranel. Kopumā uz vizīti bija ieradušies 15 Citydev.brussels valdes locekļi un vadošās amatpersonas. Citydev.brussels pārstāvjus īpaši interesēja Rīgas pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti, kas atspoguļotu ilgtspējīgas pilsētvides attīstību un veicinātu jaunu darba vietu radīšanu pilsētā. Vizītē piedaloties Skanstes Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Vanagam, Citydev.brussels vadība tika iepazīstināta ar Skanstes apkaimes attīstības projektiem, kas ir ieviesti, balstoties uz daudzlīmeņu plānošanas principiem, aktīvu sabiedrības līdzdalību un visu iesaistīto pušu interešu sabalansēšanu.

Ņemot vērā to, ka Citydev.brussels savā ikdienas darbībā lielu uzmanību pievērš iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, izmantojot zaļās tehnoloģijas un veicinot bezizmešu mobilitāti, delegācija tika iepazīstināta ar Rīgas pieredzi sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstību gaisa kvalitātes uzlabošanai, ieviešotūdeņraža tehnoloģijas. Vizītes ietvaros delegācija pārvietojās ar vienu no 10 testa režīmā braucošajiem ūdeņraža trolejbusiem un apmeklēja ūdeņraža uzpildes staciju, kas uzbūvēta starptautiskā Eiropas Savienības projekta “H2Nodes” ietvaros un ir nozīmīgs solis dabai draudzīga bezizmešu transporta ieviešanai visā Eiropā. 

Tāpat vizītes ietvaros tika diskutēts par Rīgai un Briselei aktuālām pilsētvides attīstības jomām – pilsētas iedzīvotājiem pieejamu mājokļu nodrošināšanu pašvaldībās, ūdenstilpņu un to krastmalu labiekārtošanu, ūdensmalu pieejamības veicināšanu, kā arī par abu pilsētu kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un tā izmantošanas iespējām.

Briseles reģionālā Attīstības departamenta vadība atzinīgi novērtēja Rīgas izvēlēto pieeju pilsētas attīstības plānošanā un vizītes noslēgumā Citydev.brussels direktors uzaicināja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēt Briseli, lai izvērtētu iespējas kopīgu attīstības projektu ieviešanai.         

Vizīti organizēja Rīgas domes pārstāvniecība Briselē, sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi.

0 Patīk
660 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts