Būvniecības procesā iesaistītās puses atbalsta jauno Būvniecības likuma projektu

Rīgas domes Sēžu zālē norisinājās informatīvs seminārs, kura laikā tika sniegts ieskats esošā būvniecības procesa galvenajos posmos, klātesošie iepazīstināti ar Būvvaldes ierosinātajiem priekšlikumiem jaunā Būvniecības likuma izstrādē, kas paredz samazināt laiku, kas nepieciešams būvniecības darbu uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai pirms būvdarbu uzsākšanas.

Rīgas pilsētas būvvalde pārstāv Rīgas domi darba grupā jaunā Būvniecības likuma izstrādē un ir iesniegusi Ekonomikas ministrijai priekšlikumus būvniecības procesa vienkāršošanai. Tie paredz, ka tiktu atcelta obligātā prasība saņemt Plānošanas un Arhitektūras uzdevumu, to varētu izsniegt tikai pēc pasūtītāja pieprasījuma. Attīstītājam būtu jāiesniedz Būvvaldē būves mets, kuru izvērtēs par pamatu ņemot esošos normatīvos aktus un noteikumus, līdz ar to samazinātos laiks, kas attīstītājam nepieciešams dokumentu saņemšanai.

Ierosināts mainīt būvniecības ieceres apstrīdēšanas kārtību. Tā paredz, ka sabiedrība tiek informēta par plānoto attīstītāja ieceri, tiek organizēta publiskā apspriešana, ja normatīvie akti to paredz, ļaujot ieceri koriģēt, pirms ir ieguldīti ievērojami finansiāli līdzekļi, noslēgtas dažādas saistības ar būvuzņēmumiem u.c.

Semināra diskusijas laikā pieaicinātie pārstāvji no Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta, Latvijas Arhitektu savienības, Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācijas un individuālie attīstītāji atzina, ka piedāvātais risinājums ir veiksmīgs un viennozīmīgi nepieciešams. Tā kā attīstītājam visbīstamākais ir trešo pušu sūdzības, kuru dēļ jebkurā būvniecības procesa stadijā iespējams ievērojami kavēt tās attīstību, tad īpašu atbalstu ieguva priekšlikums sakārtot Būvniecības likumu tā, lai šīs lietas tiktu noskaidrotas pirms apjomīgu ieguldījumu veikšanas.

Ekonomikas ministrija plāno turpināt darbu pie jaunā Būvniecības likuma izstrādes un šī gada laikā iesniegt tos izskatīšanai Saeimā.

Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa
tālr. 67105933, 67181494

0 Patīk
1248 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts