Darbojas infrastruktūras nodevas kalkulators

Rīgas pašvaldības portāla www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi” ir pieejams elektroniskais pakalpojums – „Infrastruktūras nodevas kalkulators”. Ar šī kalkulatora palīdzību ikviens interesents var izrēķināt aptuveno infrastruktūras nodevas apjomu, kā arī veikt nodevas pirmā maksājuma aprēķinu un apmaksu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis: „Pilsētas attīstības departamenta un Informācijas tehnoloģiju centra izstrādātais elektroniskais pakalpojums „Infrastruktūras nodevas kalkulators” ļauj jebkuram nekustamā īpašuma attīstītajam ietaupīt laiku, pašam prognozējot iespējamo infrastruktūras nodevas lielumu, atkarībā no projekta risinājumiem, kā arī veicot pirmo maksājumu – ātri, ērti un bez liekas birokrātijas.”

E-pakalpojums izstrādāts maksimāli ērts un vienkāršs – autorizētiem lietotājiem, lai veiktu nodevas aprēķinu un pirmā maksājuma rēķina sagatavošanu, nepieciešams aizpildīt sešus laukus: būvprojekta akceptēšanas datums, plānošanas un arhitektūras uzdevuma numurs, kā arī būvprojekta akcepta numurs, un trīs datu laukus – apbūves laukums, stāvu skaits būvei un ēkas kopējā platība. Interesentiem bez autorizēšanās portālā iespējams veikt arī provizorisko nodevas aprēķinu, aizpildot nepieciešamos datu laukus.

Portālā www.riga.lv var autorizēties, izmantojot elektronisko parakstu un interneta bankas, kuru saraksts atrodams portālā. Lai piedāvātu šādu iespēju pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam, šobrīd norisinās sarunas arī ar citām Latvijas bankām. Vēl viena iespēja autorizēties – saņemt autorizācijas paroli Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 6/9, līdzi ņemot pasi.

Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību, ņemot vērā būves veidu atbilstoši ēku un būvju klasifikatoram, tiek aprēķināta personām un uzņēmumiem, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā paredzējuši realizēt jaunbūves un rekonstrukcijas attīstības priekšlikumus. Nodeva nav jāmaksā, būvējot privātmāju ģimenes vajadzībām. Nodevas pirmais maksājums 60% apmērā jāiemaksā pirms būvatļaujas saņemšanas, otro maksājumu – atlikušos 40% maksā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā. Pirmo maksājumu portālā aprēķina un veic pats objekta pasūtītājs vai viņa pilnvarota persona, savukārt otro maksājumu aprēķina Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Infrastruktūras projektu nodaļas speciālisti.

Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas Infrastruktūras fonda kontā, kura mērķis ir veicināt pilsētas infrastruktūras sakārtošanu, uzlabošanu un attīstību, realizējot bērnudārzu, skolu, stadionu, jaunu ielu un citu pilsētai svarīgu objektu projektus.

Papildus informāciju par infrastruktūras nodevu un šo elektronisko pakalpojumu var saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Infrastruktūras projektu nodaļā Amatu ielā 4.

Marija Ābeltiņa,
RD Pilsētas attīstības departamenta
sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
2209 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts