Nosaukums Lejupielādēt

AP1-AP18 – Foto attēli no putna lidojuma

 

RCNC-1-AP1.jpg
RCNC-1-AP2.jpg
RCNC-1-AP3.jpg
RCNC-1-AP4.jpg
RCNC-1-AP5.jpg
RCNC-1-AP6.jpg
RCNC-1-AP7.jpg
RCNC-1-AP8.jpg
RCNC-1-AP9.jpg
RCNC-1-AP10.jpg
RCNC-1-AP11.jpg
RCNC-1-AP12.jpg 
RCNC-1-AP13.jpg 
RCNC-1-AP14.jpg
RCNC-1-AP15.jpg
RCNC-1-AP16.jpg
RCNC-1-AP17.jpg
RCNC-1-AP18.jpg
MAP – Karte ar atzīmētām vietām, kas fotografētas no putna lidojuma RCNC-1-MAP.pdf
Rīgas teritorijas  plānojums 2006. – 2018.gadam:
M1 – Rīgas aglomerācija RCNC-1-M1.pdf 
M2 – Rīgas un Pierīgas perspektīvā dabas teritoriju un ceļu struktūra  RCNC-1-M2.pdf
M3 – Perspektīvā plānojuma struktūra  RCNC-1-M3.pdf
M4 – Dabas un apstādījumu teritoriju struktūra  RCNC-1-M4.pdf
M5 – NO2 piesārņojums RCNC-1-M5.pdf
M6 – CO piesārņojums  RCNC-1-M6.pdf
M7 – Rīgas centra aerācijas priekšlikumi  RCNC-1-M7.pdf
M8 – Piesārņojums  RCNC-1-M8.pdf
M9 – Dabas un rūpnieciskie riski  RCNC-1-M9.pdf
M10 – Rīgas ielu tīkla struktūras attīstības koncepcija  RCNC-1-M10.pdf
M11 – Ielu tīkla attīstības shēma (12 gadu perspektīva)  RCNC-1-M11.pdf
M12 – Veloceliņu tīkls  RCNC-1-M12.pdf
M13 – Sabiedriskā transporta un autonovietņu attīstības shēma  RCNC-1-M13.pdf
M14 – Izglītības iestādes  RCNC-1-M14.pdf
M15 – Kultūras iestādes  RCNC-1-M15.pdf
M16 – Sociālās aprūpes iestādes  RCNC-1-M16.pdf
M17 – Veselības aprūpes iestādes  RCNC-1-M17.pdf
M18 – Sporta būves  RCNC-1-M18.pdf
M19 – Publiski pieejamās krastmalas un to izmantošana  RCNC-1-M19.pdf
M20 – Ūdensapgādes shēma  RCNC-1-M20.pdf
M21 – Kanalizācijas shēma RCNC-1-M21.pdf
M22 – Lietus ūdens kanalizācijas shēma RCNC-1-M22.pdf
M23 – Siltumapgādes shēma RCNC-1-M23.pdf
M24 – Elektroapgādes shēma  RCNC-1-M24.pdf
M25 – Gāzes apgādes shēma  RCNC-1-M25.pdf
M26 – Komunālās saimniecības objekti  RCNC-1-M26.pdf
M27 – Teritorijas pašreizējā izmantošana RCNC-1-M27.pdf
M28 – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana  RCNC-1-M28.pdf
M29 – Galvenās aizsargzonas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi RCNC-1-M29.pdf
Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums:   
M30 – Galvenās aizsargzonas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi RCNC-1-M30.pdf
M31 – Rīgas nākotnes attīstība Daugavas kreisajā krastā RCNC-1-M31.pdf
Teritorijas konteksta analīzes:
Pr1 – Rīgas pilsētas un konkursa teritorijas vispārējais apraksts RCNC-1-Pr1.pdf
Pr2 – Statistikas dati par iedzīvotāju un strādājošo skaitu Rīgā; Iedzīvotāju sastāvs; Paredzamais iedzīvotāju skaits, prognozes; Dažādu ekonomisko nozaru attīstības procesu ietekme uz Rīgas teritoriālo attīstību. RCNC-1-Pr2.pdf
M32 – Rīgas iedzīvotāju skaita izmaiņas Rīgas statistiskajos apgabalos no 1997.gada līdz 2005.gadam; Nodarbināto Rīgas iedzīvotāju skaita izmaiņas Rīgas statistiskajos apgabalos no 1997.gada līdz 2003.gadam RCNC-1-M32.pdf

Failu veidi:
1. Grafiskie faili, fotoattēli – faila veids: JPEG (.jpg) vai PDF (.pdf)
2. Plāni – faila veids: DXF (.dxf) vai PDF (.pdf)
3. Teksti – faila veids: PDF (.pdf)

Apzīmējumi:
Pr – programma, tekstuālā informācija
M – kartes, plāni
P – fotoattēli
MP, MAP – fotoattēlu/foto fiksāciju marķējumi kartē
AP – fotoattēli no gaisa/aerofoto

0 Patīk
1094 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts