Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 20.12.2007. administratīvo aktu Nr.2-DA-07-8455-nd un 26.11.2007. vēstuli Nr.2-DA-07-5364-ap, Andris Kalniņš, Rīgā, Brīvības gatvē 195-21, tālrunis 67276756, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „5-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams „Alfas Skabarga”, Rīgā, Stāmerienas ielā 2A zemes gabala kadastra Nr.0100 092 2456. Būvniecības ieceres projektētājs: Arhitekts Andris Briedis, sert. #10-0518, Mellužu ielā 1, Rīgā, tālrunis […]

Lasīt vairāk

Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 19.06.2007. lēmumu Nr. 2528 „Par zemesgabalu Rīgā, Maskavas ielā 61, Maskavas ielā 63 un Firsa Sadovņikova ielā 20 (kadastra Nr. 01000432018, Nr. 01000430078, Nr. 01000430080, Nr. 01000432027, Nr. 01000430120), un tiem piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā […]

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda projekta “Darba prakšu vietu izveide jauniešiem – bezdarbniekiem ar augstāko izglītību Rīgas domes struktūrvienībās” ietvaros, kurā iesaistījusies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Starptautisko projektu nodaļa sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un vairākiem Rīgas domes  departamentiem, šogad projektu vadībā apmācīti vairāk nekā 20 jaunieši – bezdarbnieki vecumā līdz 25 gadiem. Projekta dalībnieki apguvuši […]

Lasīt vairāk

Rīgas vēsturiskais centrs, kas ietver arī Vecrīgas apbūvi, UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tika iekļauts 1997.gadā. Pasaules mantojuma komitejas lēmumā tika norādīts, ka „Rīgas vēsturiskais centrs ar tajā saglabājušos samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un kvalitāti un 19.gadsimta koka arhitektūru, ir unikāla vērtība, kam līdzīgu nav citur pasaulē”. Rīgas vēsturiskā centra […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 09.10.2007. lēmumu Nr. 2906 (prot.Nr.81,30.§) „Par zemes gabala Kokneses prospektā 2 (kadastra Nr. 01000840101) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”. Detālplānojuma uzdevums – detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam plānotās (atļautās) izmantošanas […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 27.08.2007. administratīvo aktu Nr.2-DA-07-5536-nd, SIA „RACA PROJECT”, reģ. Nr. 40003751700, Hospitāļu ielā 8, Rīgā, LV-1013, tālrunis 67895033, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Četru līdz septiņu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā, Rasas ielā 5a, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 078 2304, 0100 078 2305, 0100 078 2306”. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 08.10.2007 administratīvo aktu Nr 2-DA-07-6617-nd un Rīgas pilsētas būvvaldes 20.11.2007 vēstuli Nr. 2-DA-07-7682-nd, SIA „Nāre”, Reģ. Nr.40003342827, Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1143, tālrunis: 67228086, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „5-7 stāvu daudzdzīvokļu ēka ar publiska rakstura izmantošanu ēkas pirmajos stāvos Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 13, kadastra Nr. 0100 […]

Lasīt vairāk

Līdz 2008. gada 15. janvārim turpinās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsludinātais atklātais konkurss „Rīgas pilsētas zemes virsmas un būvju attēlojums trīsdimensiju modelī”. Konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāko Rīgas pilsētas digitālo trīsdimensiju modeli, kuru būtu iespējams izmantot  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbā, izvērtējot Rīgas pilsētas telpiskās struktūras attīstību, kā arī Rīgas domes prezentāciju […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu Rīgas domē 19.12.2006. pieņemts lēmums Nr.1840 „Par zemesgabala Rīgā, Varžu ielā bez numura (kadastra Nr.01000702488), un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas […]

Lasīt vairāk

27.novembrī, arhitektūras ideju konkursa par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra publiskās ārtelpas būvapjoma risinājumu žūrijas komisija ir pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem. No septiņiem pretendentiem par labākiem ir atzīts arhitektu biroja „ARTEKS” darbs. „Esam gandarīti par sasniegto rezultātu un šobrīd svarīgi turpināt tehniskā projekta izstrādi, ievērojot nosprausto laika grafiku, lai 2009.gada maijā teātrī varētu sākties remontdarbi,”  […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts