2007.gada septembrī un oktobrī Rīgas pilsētas būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 749 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu. Rīgas pilsētas būvvaldē septembra un oktobra mēnešos ir saņemtas 475 apliecinājuma kartes vienkāršotas renovācijas/rekonstrukcijas darbu veikšanai. Rīgas pilsētas būvinspekcija šajos mēnešos ir izsniegusi 350 būvatļaujas un ekspluatācijā pieņēmusi 287 objektus. […]

Lasīt vairāk

No šodienas līdz 27. decembrim norisināsies automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumā ir izvērtēti trīs iespējamie trases novietnes varianti, kas atšķiras pēc to fiziskā izvietojuma, ietekmes uz vidi, projekta realizācijai nepieciešamo atsavināmo īpašumu skaita […]

Lasīt vairāk

Uzsākta automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 8.februāra lēmumu Nr. 81 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, ir sagatavots darba ziņojums „Automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības […]

Lasīt vairāk

  Ierosinātājs, izstrādātājs SIA “Mežaparka prestižs”, arh. Margarita Zarenkova Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu, sab.apspr. 1.posma organizēšanu 09.10.2007. -Nr.2906 .doc   Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums   Sagatavots lēmuma projekts  07.04.2008.-21.04.2008. Lēmums par sab. apspr. 2.posma organizēšanu   Sab. apspr. […]

Lasīt vairāk

Saistībā ar iedzīvotāju izrādīto lielo interesi par būvniecības ieceri „Četru trīsstāvu dvīņumāju būvniecība” Rīgā, Melīdas ielā b/n, zemes gabalu kadastra Nr.01001120075 un 01001120076, tās prezentācijas laikā, kas norisinājās 30.10.2007., tiek rīkota atkārtota būvniecības ieceres prezentācija. Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 21 plkst. 15.00, būvniecības ierosinātāji Jurijs Svirčenkovs, tālrunis  +371 29516167 un Lidija […]

Lasīt vairāk

Par Starptautiskā metu konkursa Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai uzvarētāju kļuvis Latvijas arhitektu birojs SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”. To 5.novembrī  paziņoja žūrijas komisija, kurai līdz 17. oktobrim izvērtēšanai bija iesniegti 16 piedāvājumi. Kā otrs labākais tika atzīts Francijas kompānijas “Dorell Ghotmeh Tane/ Architects” darbs, bet trešo vietu ieguva Latvijas arhitektu birojs SIA “India”. Rīgas pilsētas […]

Lasīt vairāk

    Par Starptautiskā metu konkursa Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijai uzvarēju kļuvis Latvijas arhitektu birojs SIA “Arhitekta J. Pogas birojs”.   To 5.novembrī  paziņoja žūrijas komisija, kurai līdz 17. oktobrim izvērtēšanai bija iesniegti 16 piedāvājumi.   Kā otrs labākais tika atzīts Francijas kompānijas “Dorell Ghotmeh Tane/ Architects” darbs, bet trešo vietu ieguva Latvijas arhitektu birojs […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr. 2630 (prot Nr 75, 29.§) „Par teritorijas starp Mūkusalas ielu, Buru ielu un Kileveina grāvi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt teritorijas perspektīvās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai […]

Lasīt vairāk

  Saskaņā ar Rīgas domes 09.10.2007. lēmuma Nr. 2908 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu” 1. punktu ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Būvvaldes 08.11.2006. administratīvo aktu Nr. 2-DA-06-6441-nd un 11.10.2007. vēstuli Nr. 2-DA-07-6689-nd, SIA „RL Invest”, reģ. Nr. 40003731155, Rīgā, Progresa ielā 1-22, tālrunis 67387618 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Sešstāvu dzīvojamā ēka” Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē b/n, zemes gabala kadastra Nr. 0100 071 2102. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA ”Projektu birojs Grietēns un […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts