Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr. 2630 (prot Nr 75, 29.§) „Par teritorijas starp Mūkusalas ielu, Buru ielu un Kileveina grāvi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt teritorijas perspektīvās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai – kā Rīgas vēsturiskā centra funkcionālās atslodzes teritorijai saistībā ar transporta maģistrālēm, ūdensobjektu krastmalu izmantošanu, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus un veicinot ūdeņu un krastmalu izmantošanu rekreācijai un publiskās ārtelpas attīstībai.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. Detālplānojuma izstrādātājs SIA „Uģis Šēnbergs, arhitekts”.

Sabiedriskās apspriešanas 1.posms (priekšlikumu iesniegšana) ir noteikts 4 nedēļas no 30.oktobra līdz 27.novembrim. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, E. Smiļģa ielā 46, pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, pirmdienās un ceturtdienās no  10.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00.

Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriedes”. Aptaujas anketas iespējams saņemt un aizpildītas iesniegt iepriekšminētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā (informācija pa tālruni 67105800) un SIA „Uģis Šēnbergs arhitekts” birojā Rīgā, Brīvības ielā 104 – 8 (tālrunis 67290996).

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 27.novembrim. Par turpmākajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem informācija tiks ievietota laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Diena” un  „5 min”.

Aptaujas lapa

mukusala_smalll.jpg

0 Patīk
1093 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts