Saskaņā ar Rīgas domes 09.10.2007. lēmuma Nr. 2908 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu” 1. punktu ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu.

Saskaņā ar Rīgas domes 09.10.2007. lēmuma Nr. 2909 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā” 1. punktu ir uzsākta grozījumu izstrāde Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā.

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš ir noteikts no 2007. gada 23. oktobra līdz 2007.gada 21. novembrim. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru ceturtdienu no pulksten 14.00 līdz 17.00 Rīgas domē Rātslaukumā 1, 3.stāva vestibilā sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.

Ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam varēs iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no pulksten 9:00 līdz 17.00 no 2007. gada 23. oktobra līdz 2007. gada 21. novembrim, kā arī mājas lapā www.rdpad.lv/rvc un www.riga.lv/rap.

Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14:00 līdz 18:00 un rakstiskos priekšlikumus varēs iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 no 2007. gada 23. oktobra līdz 2007.gada 21.novembrim.

Aptaujas lapa

0 Patīk
953 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts