2007.gada 15.februārī Rīgas domes prezidijs piešķīra finansējumu 34 400 latu apmērā no Pilsētas attīstības fonda līdzekļiem Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta rietumu daļas attīstībai – trešajam un ceturtajam posmam. Par piešķirtajiem līdzekļiem 2007.gada pirmajā pusgadā paredzēts sagatavot informatīvo ziņojumu un pieteikumu Vides pārraudzības birojam, sagatavot un veikt būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. […]

Lasīt vairāk

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atzinis par pamatotu Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegumu slēgt Daugavas Ziemeļu šķērsojuma uzraudzības līgumu. Senāta spriedums nav pārsūdzams. 2003. gadā notikušajā konkursā zaudējusī pretendente – Latvijas konsultantu firma SIA „Konsorts” kopā ar uzņēmumu „Tunnel Engineering Consultants” – savulaik iesniedza sūdzību par neskaidro konkursa nolikumu, tādēļ Rīgas reģiona attīstības aģentūrai tika […]

Lasīt vairāk

Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe prezentējis profesora Sigurda Gravas sastādīto un Jāņa Rozes apgāda izdoto Angļu – Latviešu pilsētvides vārdnīcu “English – Latvian dictionary of urban environment” Jaunā angļu-latviešu pilsētvides vārdnīca pilnveidos pilsētplānošanas izglītību un pēc arhitektūras ekspertu domām ir izdota īstā laikā un īstā vietā. Tas ir vēl viens solis uz to, lai veidotos […]

Lasīt vairāk

2006.gadā Rīgas pilsētas Būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 4356 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu. Rīgas pilsētas Būvvaldē aizvadītajā gadā ir saņemtas 2592 apliecinājuma kartes vienkāršotas renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanai. Savukārt, Rīgas pilsētas Būvinspekcija ir izsniegusi 2621 būvatļauju un pieņēmusi ekspluatācijā 1580 objektus. Lielākais akceptēto un saskaņoto […]

Lasīt vairāk

  Ierosinātājs, izstrādātājs Regīna Pozvoļska, Andris Vītols Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu, sab.apspr. 1.posma organizēšanu 19.12.2006. Nr.1839 .doc Darba uzdevums .doc DP robeža .jpg Noslēgts līgums   Sab. apspr. 1. posms   Sagatavots lēmuma projekts   Lēmums par sab. apspr. 2.posma organizēšanu   Sab. apspr. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts