Brīvības ielas dubliera ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Uzsākta automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2006.gada 8.februāra lēmumu Nr. 81 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, ir sagatavots darba ziņojums „Automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējums”, kurš  iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2007.gada 13.novembrī.

Darba ziņojums un citi sabiedriskās apspriešanas materiāli atrodami zemāk (PDF dokumenti).

Ar darba ziņojumu un tā pielikumiem no 16.11.2007. līdz 27.12.2007. var iepazīties arī Rīgas domē Rātslaukumā 1, Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266, Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Vides pārvaldības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 un Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23 darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisināsies 2007.gada 27.novembrī plkst. 19:00 Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, Rīgā, 2007.gada 28.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, 2007.gada 29.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266.

Sabiedrība rakstiskus priekšlikumus par darba ziņojumu var iesniegt līdz 2007.gada 27.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, mājas lapas adrese: http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/.

Paredzētās darbības nosaukums: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dubliera) būvniecība.

Vieta: Rīgas Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons, Rīgas rajona Garkalnes novads.

Ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr.90000056484.

Darba ziņojuma sagatavotājs: Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs, reģistrācijas Nr. 90001312920.

Darba ziņojums – Automaģistrāles no autotceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieria) būvniecības ietekemes uz vidi novērtējums (4,07 MB, *.pdf)

Trases variants Nr. 1 (2,00 MB, *.pdf)

Trases variants Nr. 2 (4,41 MB, *.pdf)

Trases variants Nr. 3 (6,01 MB, *.pdf)

Darba ziņojuma kopsavilkums (2,00 MB, *.pdf)

Skiču projekta paskaidrojošais raksts (10,2 MB, *.pdf)

0 Patīk
1213 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts