Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 19.06.2007. lēmumu Nr. 2528 „Par zemesgabalu Rīgā, Maskavas ielā 61, Maskavas ielā 63 un Firsa Sadovņikova ielā 20 (kadastra Nr. 01000432018, Nr. 01000430078, Nr. 01000430080, Nr. 01000432027, Nr. 01000430120), un tiem piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma mērķis – precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs- Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms noteikts 4 nedēļas no 18.12.2007. līdz 23.01.2008. Materiāli par plānojumu apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4 un Latgales priekšpilsētas Izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, Rīgā. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv. Tālrunis uzziņām: 67609040; 67012844.

Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīga LV-1004. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz minētajam termiņam sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Saistībā ar detālplānojumu tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz 2008.gada 23.janvārim.

Aptaujas lapa

Planšete

0 Patīk
1241 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts