Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.04.2008. lēmumu Nr.2-DA-08-2980-nd SIA „Maskavas NIP”, reģ.Nr.40003698645, Rīgā, Maskavas ielā 257, tālrunis 67860425, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzfunkcionāla centra Akropole jaunbūve Rīgā, Maskavas ielā 257, zemes gabala kadastra Nr. 0100 072 0070 un Nr. 0100 072 2198.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „NAMS”, reģ.Nr. 40103036167, Rīgā, Palasta ielā 7, tālrunis 67211076.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Daugavpils ielā 31, laikā no 14.10.2008. līdz 14.11.2008. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā (līdz 14.11.2008.) Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Daugavpils ielā 31, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67012850.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 27.10.2008. Rīgā Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Daugavpils ielā 31, plkst.17:00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domē Rātslaukumā 1, tālrunis 80000 800.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Sabiedrisko apspriešanas vadības nodaļas galvenā speciāliste Kristīne Brikule, tālrunis 67012850.

 

Aptaujas lapa

Ģenerālplāns

Esošā situācija

Fotofiksāciju skatu punktu shēma

Fotofiksācijas

Vizualizācija

Fasādes

Griezumi

Modelis

 

0 Patīk
3566 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts