Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.11.2007. lēmumu un Rīgas pilsētas būvvaldes 04.01.2008. vēstuli Nr.2-DA-08-60-nd VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr. 40003457109, Rīgā, Pilsoņu ielā 13, tālr. 67069600, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rekonstrukcija” Rīgā, Pilsoņu ielā 13, zemes gabala kadastra Nr. 0100 056 0115. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.11.2008. lēmumu Nr.4397 (prot. Nr.114, 14.§) „Par zemesgabalu Brīvības gatvē bez numura (kadastra Nr.01000910434 un Nr.01000910435) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī Rīgas domes 19.12.2006. lēmuma Nr.1837 „Par teritorijas Brīvības gatvē, pie Juglas kanāla, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma  teritorijas robežas un darba […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.11.2008. lēmumu Nr.4395 (prot. Nr.114, 12.§) „Par zemesgabala Jaunciema gatvē 240 (kadastra Nr.0100 114 0718) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji ielas […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.11.2008. lēmumu Nr.4396 (prot. Nr.114, 13.§) „Par zemesgabala Biķernieku ielā b/n (kadastra Nr.0100 123 2144) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji ielas […]

Lasīt vairāk

Ar šī gada 2.decembri Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic Klientu aptauju ar mērķi pilnveidot klientu apkalpošanas procesu, uzlabot un optimizēt Departamenta sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aptaujas rezultātā iegūtie iedzīvotāju viedokļi un ierosinājumi tiks apkopoti, izvērtēti un iespēju robežās realizēti Departamenta darbības veiksmīgai uzlabošanai. Aptaujā ietverti jautājumi par Departamenta struktūrvienību klientu apkalpošanas kvalitāti, iedzīvotāju informētību par […]

Lasīt vairāk

  Sakarā ar Latvijas 90.gadskārtas atzīmēšanu, pilsētas arhitekta birojs izveidojis izstādes ekspozīciju, kurā plaši atspoguļota Rīgas koka arhitektūra, jūgendstils Rīgas arhitektūrā un modernā arhitektūra. Izstādeskoka arhitektūrassadaļa veidota pēc arhitektes Zaigas Gailesm koncepcijas, Jūgendstils pārstāvēts arhitekta Jāņa Krastiņa skatījumā, modernā arhitektūra – pilsētas arhitekta Jāņa Dripes pārziņā. Izstādes kurators –  Latvijas vēstniecība Portugālē, vēstnieks Artis Bērtulis.

Lasīt vairāk

Pēc neatkarības atgūšanas Dienvidu tilts ir vērienīgākā un komplicētākā būve Latvijas vēsturē. Dienvidu tilta atklāšanas ceremonijā tiltu iesvētīja trīs Latvijas lielāko reliģisko konfesiju pārstāvji: Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Visaugsti svētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Latvijas Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujāts. Pēc tilta iesvētīšanas Rīgas domes priekšsēdētājs Jānis Birks […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmuma Nr.4333, (prot.Nr.113,13.§) “Par teritorijas starp Dzirnavu ielu, Abrenes ielu, Lāčplēša ielu, un Firsa Sadovņikova ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.  Detālplānojuma ierosinātājs – zemesgabala Abrenes ielā 5 (kadastra Nr.01000400146) īpašnieks SIA „Domenikss”. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas […]

Lasīt vairāk

Franču arhitektūra skatuves mākslai no Luksemburgas līdz Riodežaneiro, no Sanktpēterburgas līdz Pekinai, no Lucernas līdz Kopenhāgenai. Žana Nuvela, Kristiāna de Portcamparka, Dominika Perro un daudzu citu izcilu franču arhitektu projektētās koncertzāles, filharmonijas un teātri no 15. oktobra līdz 15. novembrim būs apskatāmi Rīgā, galerijā BETANOVUSS pie AB dambja, izstādē „Arhitektūras skati – mūsdienu Francijas skatuves […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts