Ierosinātājs, izstrādātājs SIA „Domenikss” ; SIA „Rīgers” Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 28.10.2008 Nr.4333 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas termiņš […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4336 “Par zemesgabala Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011) detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot.nr. 113, 16.§). Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu Nr.2130 „Par zemes gabala Kokneses prospektā 1a, kadastra Nr.0100 090 0011, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti ir izveidojuši praktisku rokasgrāmatu par būvniecības ieceru publisko apspriešanu organizēšanu. Rokasgrāmatā ir apskatīti jautājumi, kas skar publiskās apspriešanas organizēšanas un dažādu materiālu noformēšanas jautājumus: kā pareizi izveidot un izvietot būvtāfeli, planšetes, paziņojumus un citus informatīvos materiālus, kā organizēt prezentāciju publiskās apspriešanas laikā. Izveidotajā rokasgrāmatā  ir paskaidrota  publiskās apspriešanas procedūras […]

Lasīt vairāk

Dienvidu tilta pārbaudes ar slodzi gala rezultāti apstiprina provizoriski izteiktos – pārbaudes un analītisko aprēķinu rezultāti parāda, ka jaunuzbūvēto Dienvidu tiltu pār Daugavu Rīgā drīkst ekspluatēt ar ikdienas satiksmes slodzēm. Ikdienas satiksmes slodzes noteiktas MK 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi” 3.pielikumā, kā arī tas var uzņemt piepūles, kuras rada LVS EN 1991-3 „Satiksmes […]

Lasīt vairāk

  Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 08.05.2007. lēmumu Nr.2366 „Par teritorijas Rumbulā  – zemesgabali ar kadastra Nr.01001250156,  Nr.01001250257,  Nr.01001250211,  Nr.01001250093, Nr.01001252026,   Nr.01001256843,  Nr.01001256844,  Nr.01001250208 –   detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu.” Detālplānojuma mērķis – precizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās atļautās izmantošanas […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 18.03.2008 lēmumu Nr.2-DA-08-2032-nd, SIA „Centra remonts 2” reģ.Nr.40003687995, Rīgā, J.Alunāna ielā 2, tālrunis 67507950, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzfunkcionālais trīs līdz septiņu stāvu daudzdzīvokļu un biroju ēku komplekss” Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 54/58, zemes gabala kadastra Nr.0100 029 0117. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „K&J partners”, reģ.Nr.40003691628, Rīgā, Balasta dambī […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs Vitālijs Potapovs; Arhitekta Aleksandra Sološenko birojs Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 14.10.2008. Nr.4283 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs Inga Bērziņa, Andris Bērziņš; SIA „Merko” Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 14.10.2008. Nr.4280 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas […]

Lasīt vairāk

  Saskaņā ar Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4286 (prot.Nr.75, 28.§) „Par zemesgabalu Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr.01000590150, kadastra Nr.01000590155) un tiem piegulošās teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tiek uzsākta detālplānojuma zemes gabaliem Kalnciema ielā 36/38 un Melnsila ielā 11 (kadastra Nr. 0100 059 0150, Nr. 0100 […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs Anita Ūdre, Oļģerts Innus, Gaida Bite; Arh.Viesturs Briedis, Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 14.10.2008. Nr.4282 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš 31.10.2008. – 24.11.2008. RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts