Detālplānojums tiek izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 08.05.2007. lēmumu Nr.2366 „Par teritorijas Rumbulā  – zemesgabali ar kadastra Nr.01001250156,  Nr.01001250257,  Nr.01001250211,  Nr.01001250093, Nr.01001252026,   Nr.01001256843,  Nr.01001256844,  Nr.01001250208 –   detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu.”

Detālplānojuma mērķis – precizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās atļautās izmantošanas realizācijas iespējas un paredzēt tām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Atbildīgā amatpersona Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis 67105816.

Pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4285 „Par detālplānojuma teritorijai Rumbulā  – zemesgabaliem ar kadastra Nr.01001250156,  Nr.01001250257,  Nr.01001250211,  Nr.01001250093, Nr.01001252026,   Nr.01001256843,  Nr.01001256844,  Nr.01001250208 pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” no 03.11.2008. līdz 02.12.2008. (četras nedēļas) notiek detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana (otrais posms).

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, Rīgas Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31 un SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” Rīgā, Baložu ielā 33. Informācija par detālplānojumu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas. Tālruņi uzziņām: 67012847, 29293707.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24.11.2008. plkst.18.00 SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” Rīgā, Baložu ielā 33.

 Atsauksmju anketas var saņemt un aizpildītas iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105800 vai SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” Baložu ielā 33, Rīgā, LV-1048, kā arī sūtīt pa pastu minētajā laika posmā.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un atsauksmju anketas, kas iesniegtas līdz šī gada 2.decembrim. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā vai atsauksmju anketā, papildus sniedzot sekojošu informāciju: fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Atsauksmju anketa
Rīgas domes lēmums
Ģenerālplāns
Apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts

0 Patīk
1193 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts