Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4281 (prot.Nr.112, 13.§) „Par teritorijas Šampētera ielā 1 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīgā, Šampētera ielā 1, kadastra Nr.0100 076 0173, apbūves telpiskās un funkcionālās izpētes teritorijā – zemesgabali ar kadastra Nr.0100 076 0173, Nr.0100 […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4283 (prot. Nr.112, 15.§) „Par zemesgabala Vecāķu prospektā bez numura (kadastra Nr.01001201418) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji apstādījumu un […]

Lasīt vairāk

Saskaņā ar Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4335, (prot. Nr.113, 15.§) “Par zemesgabala Līduma ielā b/n, Gaiļezera ielā b/n, Hipokrāta ielā b/n (kadastra Nr. 0100 122 2007) un tam piegulošās ūdens teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”, tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Līduma ielā b/n, Gaiļezera ielā b/n, Hipokrāta ielā […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmumu Nr.4334 (prot Nr.113, 14.§) „Par teritorijas starp Pulkveža Brieža, Sporta ielu, Skanstes ielu un Hanzas ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” un ietver zemes vienības ar kadastra Nr.0100 018 2044, Nr.0100 018 2028, Nr.0100 018 2081, Nr.0100 018 2080, Nr.0100 018 2046, […]

Lasīt vairāk

Š.g. 12.novembra pēcpusdienā Dienvidu tiltu apsekoja objekta ekspluatācijā pieņemšanas komisija, kuras sastāvā bija Valsts Būvinspekcijas un Rīgas pilsētas būvinspekcijas pārstāvji, kā arī projektētāji, tilta arhitekts, būvuzraugi, būvdarbu vadītājs u.c. komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti. Dienvidu tilta 1.kārta pieņemta ekspluatācijā bez iebildumiem. Ar cieņu, Marija Ābeltiņa Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Lasīt vairāk

Lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp pašvaldībām būvniecības jomā, kā arī palielinātu būvniecības un projektēšanas sfērā darbojošos profesionāļu kompetenci būvprojektu izstrādē, seminārā aicināti piedalīties valsts un pašvaldību būvniecības projektu sastādīšanā un saskaņošanā iesaistītās amatpersonas, būvniecības un projektēšanas sfērā darbojošos profesionāļi, būvniecības un arhitektūras studiju beidzamo kursu studenti. Seminārā uzstāsies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, tai skaitā […]

Lasīt vairāk

Šī gada 17. novembrī satiksmei atklās Dienvidu tiltu un trīslīmeņu estakādes pāri Krasta ielai un Maskavas ielai. Tas ir pirmais šāda mēroga un sarežģītības satiksmes objekts Latvijā. Lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar jaunajām Daugavas šķērsošanas iespējām, Rīgas dome aicina autovadītājus jau šobrīd Rīgas domes mājas lapā iepazīties ar satiksmes shēmu, lai uzzinātu, kā šķērsot jauno tiltu […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs AS „Aizkraukles banka”; SIA „Grupa 93” Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 28.10.2008 Nr.4334 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs SIA „Merks”; Arhitekts Silvis Grīnbergs Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 28.10.2008 Nr.4335 Darba uzdevums .doc DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas termiņš   […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts