Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 28.10.2008. lēmuma Nr.4333, (prot.Nr.113,13.§) “Par teritorijas starp Dzirnavu ielu, Abrenes ielu, Lāčplēša ielu, un Firsa Sadovņikova ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

 Detālplānojuma ierosinātājs – zemesgabala Abrenes ielā 5 (kadastra Nr.01000400146) īpašnieks SIA „Domenikss”.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38), zemes gabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, kur zemes primārā izmantošana ir daudzstāvu daudzdzīvokļu nams, darījumu iestāde, tirdzniecības/pakalpojumu objekts.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. g. un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplanojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītājs. Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Informatīvais tālrunis: 67012847.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 4 nedēļas – no 24.11.2008. līdz 23.12.2008.

Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laikā posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis 67105800, Rīgā, Amatu ielā 4, LV – 1050 vai Detālplānojuma izstrādātajam: SIA „Rīgers”, Rīgā, Skolas ielā 21-203,  LV-1010, tālrunis/fakss: 67333235, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 23.decembrim.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1171 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts