Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 29.11.2007. lēmumu un Rīgas pilsētas būvvaldes 04.01.2008. vēstuli Nr.2-DA-08-60-nd VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr. 40003457109, Rīgā, Pilsoņu ielā 13, tālr. 67069600, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rekonstrukcija” Rīgā, Pilsoņu ielā 13, zemes gabala kadastra Nr. 0100 056 0115.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „Geometrico”, reģ.Nr. 40003331626, Rīgā, Zaubes ielā 6-16, tālr. 67373628.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46, laikā no 16.12.2008. līdz 21.01.2009. darba dienās darba laikā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā (līdz 21.01.2009.) Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46 vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. +371 67037924.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 29.12.2008. Rīgas Zemgales priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Ed.Smiļģa ielā 46 plkst. 17:00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domē Rātslaukumā 1, tālrunis 8000 8000.

Aptaujas lapa
Situācijas plāns
Ģenerālplāns
Transporta shēma
Vizualizācija

0 Patīk
1400 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts