Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 11.11.2008. lēmumu Nr.4397 (prot. Nr.114, 14.§) „Par zemesgabalu Brīvības gatvē bez numura (kadastra Nr.01000910434 un Nr.01000910435) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu,

kā arī Rīgas domes 19.12.2006. lēmuma Nr.1837 „Par teritorijas Brīvības gatvē, pie Juglas kanāla, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma  teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” atcelšanu.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34), zemes gabals atrodas daļēji ielas sarkanajās līnijās un jauktas apbūves teritorijā.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt atbilstošu infrastruktūru.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojuma nodaļas vadītājs, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis 67105816.

Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama interneta mājaslapā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas no 10.12.2008. līdz 24.12.2008.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei minētajā laikā var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050, tālrunis 67105800 vai SIA „GRAF X”, Rīgā, Elizabetes ielā 18-2, LV-1050, tālrunis 67288736, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g.  24.decembrim.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Teritorijas robeža

0 Patīk
1237 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts