Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 14.01.2008. administratīvo aktu  Nr. 2-DA-08-266-nd un Rīgas pilsētas būvvaldes 28.01.2008. vēstuli Nr. 2-DA-08-556-nd, SIA „Mežciema Panorāma”, reģ. Nr. 40003865788, Eksporta ielā 2-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 29416760, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (12 stāvi)”  Rīgā, Biķernieku ielā 98, zemes gabala kadastra Nr. 0100 122 2001.

Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „ALKON”, reģ. Nr.43603008800, Rostokas ielā 14-17, Rīgā, LV-1029, tālrunis 29289853.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Brīvības gatvē 266, laikā no 04.02.2008. līdz 03.03.2008. darba dienās darba laikā.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā (līdz 03.03.2008.) Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Brīvības gatvē 266 vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālrunis 67037924.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 13.02.2008. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Rīgā, Brīvības gatvē 266  plkst. 15:00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domē Rātslaukumā 1, tālrunis 8000 800. Publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Sabiedrisko apspriešanu vadības nodaļas galvenā speciāliste Dace Ķirķe, tālrunis 67037924.

Aptaujas lapa

Ģenerālais plāns

0 Patīk
1374 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts