Departaments izsaka pateicību par sabiedrības aktīvo iesaisti Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam apspriešanas procesā

Noslēgusies mēnesi ilgusī sabiedrības publiskā apspriešana par Rīgas teritorijas plānojumu līdz 2030. gadam (RTP 2030) un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņēmis (turpmāk tekstā – Departaments) vairāk nekā 1000 rakstisku priekšlikumu gan elektroniskā formā, gan sūtījumos pa pastu, kas turpmākajās nedēļās tiks izskatīti un apkopoti. Priekšlikumi saņemti gan no fiziskām personām, gan sabiedriskām iestādēm. Izskatīšanas gaitā tiks identificēti visi tie priekšlikumi, kas attiecas uz teritorijas plānojuma un vides pārskata kompetenci un kas tiks vērtēti RTP2030 pilnveidotās redakcijas izstrādes gaitā. Precīza informācija par saņemto priekšlikumu apkopojumu būs pieejams vēlāk.

Departaments izsaka pateicību par sabiedrības aktīvo iesaisti RTP 2030 apspriešanas procesā, lai kopā rastu iespējami labākos risinājumus.

Departaments norāda, ka RTP 2030 redakcija, kas no 9. janvāra līdz 8. februārim bija nodota publiskajai apspriešanai, tika sagatavota atbilstoši institūciju nosacījumiem un sniegtajai informācijai teritorijas plānojuma izstrādei. Arī turpmākajā redakcijas pilnveidošanas procesā Departaments plāno institūciju iesaisti viedokļu un risinājumu saskaņošanai.

Atsaucoties uz sociālajos tīklos izskanējušo informāciju saistībā ar teritorijas plānojumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, Departaments precizē, ka RTP2030 neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, kur spēkā saglabājas 2006. gada saistošie noteikumi Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”

Departaments informē un atgādina, ka informāciju un konsultācijas par RTP 2030 izstrādi un risinājumiem ir iespējams saņemt Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, 5. stāvā. Priekšlikumi, kas iesniegti pēc publiskās apspriešanas termiņa beigām netiks iekļauti priekšlikumu apkopojumā.

0 Patīk
1099 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts