Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.59 „ Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.57 „ Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3- 4, Rīgā, tālrunis 67217043 un SIA „Nams”, Palasta iela 7, Rīga, tālrunis 67211076. Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu […]

Lasīt vairāk

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.62 „ Par Rīgas domes 16.12.2014. lēmuma Nr.2002 “Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta sakarā ar izmaiņām pasūtītāja darbības virzienos un attīstības stratēģijā. Lēmums Nr.62 – Lejupielādēt

Lasīt vairāk

2017.gada 17.augustā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.61 „Par Rīgas domes 07.06.2016. lēmuma Nr.3870 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 20 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Lokālplānojuma izstrāde ir pārtraukta ņemot vērā jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2030.gadam funkcionālā zonējuma plānotos risinājumus. Lēmums Nr.61 – Lejupielādēt

Lasīt vairāk

17.08.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.60 “Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra apzīmējums 01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra apzīmējums 01000820804) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 17.08.2017. saistošie noteikumi Nr.2 “Zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra Nr.01000820801) un Ceriņu ielā 20 (kadastra Nr.01000820804) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas […]

Lasīt vairāk

2017.gada 27.jūlijā plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra Nr. 01000622001)  lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Latectus” Lokāplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”.   Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 22.05.2017. līdz 19.06.2017., ar tās […]

Lasīt vairāk

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība (AS „B.L.B. Baltijas termināls”) Ierosinātājs: AS „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” (Reģ. Nr. 40003188572, adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034). Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 124 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. […]

Lasīt vairāk

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 5308 „ Par grozījumiem Rīgas domes 14.03.2017. lēmumā Nr.4969 “Par Krievu salas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Ar šo lēmumu tiek paplašināta ar Rīgas domes 14.03.2017. lēmumu Nr.4969 apstiprinātā Krievu salas lokālplānojuma izstrādes teritorijas robežu. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 13.06.2017. lēmumu Nr. 5313 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “DU Tango”, Šarlotes ielā 6-23, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29122326. Lokālplānojuma pasūtītājs: AS “Latvijas Finieris”, Lignuma ielā 2 , Rīgā, LV-1016, […]

Lasīt vairāk

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5312 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu” Ar apstiprināto tematisko plānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lēmums Nr.5312 – Lejupielādēt Esošā situācija- Lejupielādēt Plānotie risinājumi – Lejupielādēt Ielu šķērsprofili – Lejupielādēt Pielikumi izpētes  – Lejupielādēt

Lasīt vairāk

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5310 “Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 13.06.2017. saistošie noteikumi Nr.260 “Zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lēmums Nr.5310 – LejupielādētSaistošie […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts