Drīzumā sāksies sanāksmes ar iedzīvotājiem apkaimēs par jauno Rīgas teritorijas plānojumu

Drīzumā Rīgas apkaimēs tiks uzsākts nozīmīgs sabiedrības iesaistes programmas posms Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) izstrādē – iedzīvotāju sanāksmes apkaimēs. To mērķis ir informēt par teritorijas plānojumu un sabiedrības lomu tā izstrādē, iepazīstināt rīdziniekus ar apkaimju aptaujas rezultātiem, stāstīt par pilsētas stratēģiskajiem mērķiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju viedokli un vēlmes attiecībā uz savas apkaimes turpmāko attīstību.

Viens no sanāksmes uzdevumiem ir identificēt apkaimju aktīvos iedzīvotājus, kuri  turpmāk piedalītos tematiskajās darba grupās pie teritorijas plānojuma risinājumu un nosacījumu izstrādes. Kopumā ir paredzētas 18 sanāksmes, kas norisināsies Rīgas izglītības iestādēs.

Sīkāka informācija par sanāksmes vietu, laiku un citu noderīga informāciju ir atrodama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas sadaļā Jaunais Rīgas teritorijas plānojums.

No jūnija sākuma, pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma, ir uzsākta socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu Rīgas iedzīvotāju viedokli par apkaimju vietējiem centriem, sabiedrisko transportu, autotransporta novietošanas iespējām, pakalpojumu pieejamību, vidi, un citiem konkrētajā apkaimē aktuāliem jautājumiem. Kopumā plānots aptaujāt aptuveni 7200 rīdzinieku. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti RTP izstrādē, savukārt ar aptaujas rezultātiem plānots iepazīstināt iedzīvotājus apkaimju sanāksmēs, kas notiks  no šā gada oktobra līdz decembrim.

Pamatojoties uz Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu Nr. 4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta RTP izstrāde. RTP ir pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai ilgtermiņa attīstības redzējumā. RTP attiecas uz jebkuru Rīgas iedzīvotāju, tāpēc ir svarīgi, ka par sabiedrības iesaistes pasākumiem ir informēts un tiek uzrunāts ikviens rīdzinieks.

Papildu informācija par jauno RTP
Esošais RTP tika izstrādāts laika periodam no 2006.-2018.gadam, pašlaik uzsākts darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma. Tā mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu.

Sanāksmju grafiks

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Tālrunis: 67012916; 26569932
pr.pad@riga.lv

0 Patīk
1272 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts