Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par četriem detālplānojumiem

Šī gada 23.novembrī uzsākta detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana Administratīvā centra Torņakalna teritorijai. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 9.decembrī plkst.17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 511.telpā notiks divas diskusijas: 27.11.2009. plkst.10:00 – par izglītības un kultūras objektu attīstību Torņakalnā, un 04.12.2009. plkst.10:00 – par satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstību. Sabiedriskās apspriešanas laikā tiek plānota arī atsevišķa tikšanās ar iedzīvotājiem Torņakalna apkaimē. Precīzāka informācija sekos mājas lapās www.rdpad.lv un www.apkaimes.lv. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiks līdz 21.12.2009.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 21.12.2009. apskatāmi Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, pie Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja, Uzvaras bulvārī 2/4, kā arī internetā: www.rdpad.lv , sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.
Rakstiski priekšlikumi līdz 21.12.2009., adresēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei, sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā: www.riga.lv , sadaļā “e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas“.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina piedalīties arī speciāli izveidotajā aptaujā par Administratīvā centra Torņakalna teritorijas turpmāko attīstību. Aptaujas anketā iekļauti 5 jautājumi ar detālplānojuma izstrādes gaitā speciālistu piedāvātiem atbilžu variantiem un iespēju piedāvāt savus risinājumus. Visi interesenti aicināti atbildēt uz jautājumiem par dažādu detālplānojuma teritorijas funkciju attīstību, par nepieciešamiem sabiedriskā transporta veidiem, kas būtu jāattīsta Torņakalna dzelzceļa stacijas tiešā tuvumā, lai nākotnē izveidotu vienotu sabiedriskā transporta mezglu, par Latvijas dzelzceļa muzeja saglabāšanu un attīstību Torņakalnā un par plānotiem publiskās ārtelpas elementiem. Aptauja būs pieejama visās priekšlikumu iesūtīšanas vietās, kā arī mājas lapā www.rdpad.lv no rītdienas, 25.novembra.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”.

Līdz 2009.gada 8.decembrim sabiedriskajai apspriešanai nodota Vecāķu prospekta teritorijas pretī Ķīļu ielai detālplānojuma 1.redakcija. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 3.decembrī plkst.17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36. Vecāķu prospektā pretī Ķīļu ielai ir paredzēta savrupmāju izbūve. Detālplānojuma 1.redakcija līdz 08.12.2009. apskatāma Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36 detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi adresēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei līdz 08.12.2009. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Ekoloģiskais fonds”.

Vēl šodien, 24.novembrī tiek gaidīts iedzīvotāju viedoklis par  detālplānojumu Dreiliņos, starp Kaivas, Augusta Deglava, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu.
Dreiliņos, starp Kaivas, Augusta Deglava, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu paredzēts realizēt komplekso apbūvi ar jauktu izmantošanu. Kvartāla centrālajā daļā plānots izvietot tirdzniecības centru un citus komercobjektus, vienlaikus paredzot teritorijas nodrošinājumu ar nepieciešamām inženierkomunikācijām un transporta risinājumiem. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei no 09.11.2009. līdz 24.11.2009. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050, tālrunis 67105800. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem detālplānojuma teritorijas plānotā, atļautā izmantošana ir jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, dzīvojamās apbūves un apstādījumu teritorija.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

Savukārt līdz 25.11.2009. notiek Latviešu strēlnieku laukuma teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kuras materiāli apskatāmi Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 3.stāvā, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Latviešu strēlnieku laukumā, kā arī mājas lapā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma pirmo redakciju līdz 25.novembrim sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “NAMS”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam ar grozījumiem – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1251 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts