Iedzīvotāji aicināti izteikties elektroniski

Sākot ar šī gada marta beigām visiem interesentiem ir iespēja izteikt savu viedokli sabiedrisko un publisko apspriešanu ietvaros elektroniskā veidā Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Gvido Princis: „Galvenie ieguvumi – birokrātijas samazinājums, ātrāks viedokļu apkopošanas un atgriezeniskās saites process. Iedzīvotāji varēs ātrāk un ērtāk izteikt savu viedokli, kā arī justies drošāk par to, ka viedoklis ir saņemts”.

Viedokli par detāplānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem vai būvniecības iecerēm, kurām notiek sabiedriskā vai publiskā apspriešana, var izteikt, elektroniski autorizējoties portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi”, „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Autorizēties var, izmantojot e-parakstu, izmantojot Rīgas portālā norādītās interneta bankas, kā arī, saņemot portāla www.riga.lv autorizācijas paroli Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 6/9, līdzi ņemot pasi.

Jāatzīmē, ka par teritorijas plānojumu interesanti var ne tikai izteikt savu viedokli, bet arī apskatīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atbildi uz savu ierosinājumu.

Šobrīd aktuālas ir 2 sabiedriskās apspriešanas. Līdz š.g. 24.aprīlim notiek Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgās redakcijas sabiedriskā apspriešana un līdz š.g. 17.aprīlim – detālplānojuma 1. redakcijas zemesgabaliem Maskavas ielā un Jāņogu ielā.

Visiem interesentiem ir arī iespēja izteikt savu viedokli, sūtot to pa pastu vai arī, iesniedzot personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4.

Vairāk informācijas par detālplānojumiem, teritorijas plānojuma grozījumiem un publiskām apspriešanām – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Elektroniskais pakalpojums „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” izstrādāts, sadarbojoties RD Pilsētas attīstības departamentam un RD Informācijas tehnoloģiju centram.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1097 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts