Cienījamie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv apmeklētāji, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studente Māra Liepa-Zemeša doktora disertācijas izstrādes ietvaros veic pētījumu „Rīgas telpiskā attīstība” – metodika pilsētbūvnieciski nozīmīgu apbūves apjomu vizuāli telpiskajai integrēšanai Rīgas pilsētas vēsturiskajā apbūvē.

Pētījuma uzdevumi:

  1. apkopot pasaules pilsētu praksi telpiskās kompozīcijas veidošanā;
  2. apzināt mūsdienu pilsētu attīstības tendences un to ietekmi uz telpisko attīstību analīzi;
  3. atrast pilsētu piemērus, kuru pilsētplānošanas principi piemērojami Rīgas pilsētas situācijai;
  4. apzināt mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējas un to izmantošanu pilsētplānošanā;
  5. veikt Rīgas pilsētas telpiskās attīstības analīzi;
  6. noteikt Rīgas pilsētas telpiskās kompozīcijas veidošanas principus;
  7. izstrādāt piemērus, kas attēlo jaunu apbūves priekšlikumu vizuāli telpisko integrēšanu Rīgas vēsturiskajā pilsētvidē, pamatojoties uz izstudētajiem principiem.

Pētījuma īstenošanai, lūdzam Jūsu līdzdalību, atbildot uz anketas jautājumiem.
Aptauja ir anonīma un rezultāti tiks izmantoti zinātniskiem nolūkiem apkopotā veidā. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu, tādēļ lūdzam atbildiet saskaņā ar savu personīgo viedokli.

Anketa LV
Anketa RU

Paldies par sadarbību!

0 Patīk
1212 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts