Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgā redakcija un Vides pārskata projekta 2.redakcija

Saskaņā ar Rīgas domes šī gada 31.marta lēmumu „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod sabiedriskajai apspriešanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgo redakciju un Vides pārskata projekta 2.redakciju.

Ar  š.g. 1.aprīli,  sabiedriskajai apspriešanai nodota Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozījumu galīgā redakcija. Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā, var iepazīties Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz š.g. 24.aprīlim.

Viedokli var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi” – „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Tāpat ar vakardienu,  š.g. 1.aprīli, sabiedriskajai apspriešanai nodota Vides pārskata projekta 2.redakcija par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem.  Pārskata izstrādātājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta 2.redakcijas papildināšanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti no līdz š.g. 11.maijam SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Abu sabiedrisko apspriešanu sanāksmes notiks vienlaicīgi,  š.g. 15. un 20. aprīlī plkst. 17:00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1172 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts