Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus ir uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem Nr.1953, Nr.1954 un 03.07.2007. lēmumu Nr.2633, ko papildina 01.04.2008. lēmums Nr.3535, 30.09.2008. lēmums Nr.4224, 14.10.2008. lēmums Nr.4284 un 16.12.2008. lēmums Nr.4591. Saskaņā ar Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 24.08.2007. lēmumu Nr.58-p „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, grozījumiem nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Vides pārskata projekta 2.redakcija sagatavota Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālr.67105800, www.rdpad.lv. Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumi ir izstrādes stadijā un to apstiprināšana tiek plānota 2009.gada 1.pusē.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: laika periodā līdz 2018.gadam.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: ietekmēs Rīgas pilsētas teritoriju.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, vides pārskata projekta Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem 2.redakciju un tās kopsavilkumu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2009.gada 15. un 20.aprīlī plkst. 17.00 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, vides pārskata projekta Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem 2.redakciju un tās kopsavilkumu var iepazīties no 01.04.2009. līdz 11.05.2009.:

  • Rīgas domes ēkā, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00.
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, www.rdpad.lv, tālr.67105816, apmeklētāju pieņemšanas dienās: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00.
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 67557668; www.vkb.lv, katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.30.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta 2.redakcijas papildināšanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti no 2009.gada 01.aprīļa līdz 2009.gada 11.maijam SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Atsauksmju anketa par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata 2.redakciju.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta 2. redakcija

Vides pārskata projekta 2.redakcijas kopsavilkums.

 

Videoieraksti:

15.04.2009. Sabiedriskās apriešanas sanāksmes videoieraksts

20.04.2009. Sabiedriskās apriešanas sanāksmes videoieraksts

 

Pielikumi:

1.Pielikums

1.1.04.07.2008. sanāksmes protokols
1.2.VPVB 25.07.2008. vēstule
1.3.19.02.2009. sanāksmes protokols

2. Pielikums

2.1.03.02.2009. sanāksmes protokols
2.2.05.02.2009. sanāksmes protokols
2.3.12.02.2009. sanāksmes protokols
2.4.16.02.2009. sanāksmes protokols

3.Pielikums

3.1. Priekšlikumu, komentāru un jautājumu apkopojums par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumu SIVN VPP

4.Pielikums

4.1. Rīgas attīstības plāns 1995.-2005. gadam
4.2. Šobrīd spēkā esošā Rīgas teritorijas plānojuma Plānotā (atļautā) izmantošana

5.Pielikums

5.1.Grafiskā daļa – Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas grozījumu galīgā redakcija

6.Pielikums

6.1. Eksperta slēdziens par Rīgas pilsētas daļas no Sužu raga Ķīšezerā līdz Jaunciema gatvei bioloģisko izpēti (19.11.2008.)
6.2. Precizējumi 19.11.2008. eksperta slēdzienam par Rīgas pilsētas daļas no Sužu raga Ķīšezerā līdz Jaunciema gatvei bioloģisko izpēti (24.02.2009.)
6.3. Karte – ierosinājumi Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, Sužos – 1
6.4. Karte – ierosinājumi Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, Sužos – 2
6.5. Bioloģiskās daudzveidības inventarizācija un vērtējums perspektīvajā Sužu apbūves teritorijā
6.6. SIA „Top Vide” – karte

7.Pielikums

7.1. Eksperta slēdziens par Rīgas pilsētas daļas no Spilves lidostas līdz Guberņciemam bioloģisko izpēti (19.11.2008.)

0 Patīk
1141 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts