Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt priekšlikumus un piedalīties detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē

19. augustā plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36 visi interesenti aicināti uz sanāksmi par teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakciju. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks vienlaicīgi ar šī detālplānojuma Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Rakstiski un elektroniski savus priekšlikumus par Mangaļsalas teritorijas attīstību var izteikt līdz 3.septembrim. Viedoklis tiek gaidīts arī par detālplānojumu teritorijai starp Pulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām (Skanstes apkaimē) – līdz 18.augustam, savukārt par detālplānojumu teritorijā starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi (Torņakalna apkaimē) – līdz 25.augustam.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana teritorijai Mangaļsalā norisinās līdz šī gada 3.septembrim. Vienlaicīgi ar paša detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu notiek arī stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana šim detālplānojumam. Detālplānojuma teritorija atrodas Mangaļsalā – pussalā pie Traleru un Stāvvadu ielām un robežojas ar Piejūras dabas parka teritoriju, esošo Mangaļsalas dzīvojamo apbūvi un dabas liegumu „Vecdaugava” nelielā joslā detālplānojuma teritorijas dienvidu daļā.

Ar teritorijas Mangaļsalā detālplānojuma 1.redakciju un vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties līdz 03.09.2010. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21, Rīgas centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkā, Ziemeļblāzmas ielā 36, internetā: www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un www.metrum.lv, sadaļā “Projekti“.

Rakstiski priekšlikumi detālplānojumam līdz 03.09.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Savukārt rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai teritorijas Mangaļsalā detālplānojumam iesniedzami līdz 03.09.2010., SIA “Metrum” Rīgas birojā, Elizabetes ielā 20, Rīgā, LV-1050; fakss 67609044; e-pasts: rigas.birojs@metrum.lv.

Līdz 18.augustam notiek detālplānojuma teritorijai starpPulkveža Brieža, Sporta, Skanstes un Hanzas ielām (Skanstes apkaimē) 1.redakcija sabiedriskā apspriešana. Detālplānojuma materiāli apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Līdz 25.augustam notiek detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana teritorijai starp Jelgavas ielu un Kīleveina grāvi (Torņakalna apkaimē). Detālplānojuma materiāli šajā apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkā, Indriķa ielā 8a, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 24.augustā plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Torņakalna filiālbibliotēkā, Indriķa ielā 8a.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.08.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1291 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts