Izsludināts AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ēkas un laukuma rekonstrukcijas un attīstības koncepcijas projekta metu konkurss

25. martā izsludināts AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ēkas un laukuma rekonstrukcijas un attīstības koncepcijas projekta metu konkurss, kura balvu fonds ir 20 tūkstoši EUR. Saskaņā ar nolikumu, darbi iesniedzami līdz 2014.gada 5.augustam.

Autoosta.

Autoostas ēka celta 1960.-1964.gadā, paredzot ēkas izmantošanu Rīgas pilsētas un starppilsētu autobusu apkalpošanas vajadzībām. Ēkas arhitekts G.Mincs. 1964.gada septembrī autoosta pirmo reizi atvērta apmeklētājiem.

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ir lielākā autoosta valstī un ieņem nozīmīgu vietu pilsētas transporta infrastruktūrā. Autoostas ēkas pastāvēšanas gadu laikā tā nav būtiski mainījusies un tajā nav veikti būtiski pārbūves un rekonstrukcijas darbi. Ik gadu autoosta apkalpo vairāk kā 3 miljonus cilvēku un 146 tūkst. Autobusu reisus.

Pašlaik autoosta ir fiziski novecojusi un grūti piemērojama moderna transporta mezgla vajadzībām.

Konkurss

Konkursa priekšmets ir arhitektūras projekta skice, kas atspoguļo apbūves ieceri AS „Rīgas starptautiskā autoosta” esošās teritorijas kompleksai attīstībai. Konkursa mērķis ir iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu metu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma teritorijā esošajam objektam.

Metam ir jāatspoguļo esošās autoostas ēkas rekonstrukcija un telpu paplašināšanas risinājums, kas var tikt veidots kā piebūve. Metu konkursa rezultātā arhitektiem jārod risinājums autoostas funkcionēšanas vajadzībām nākotnē, jāatrisina telpu paplašināšana, veidā, kas organiski iekļaujas kultūrvēsturiskajā vidē un sniedz jaunu pievienotu vērtību.

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ēkas un laukuma rekonstrukcija un pārbūve ir nepieciešama, lai radītu mūsdienu prasībām atbilstošu multimodālu transporta mezglu, kas nodrošina visu pasažieru vajadzības un piekļuves iespējas.

Rekonstrukcijas un jauna būves apjoma izveides uzdevums ir:

  • saglabāt autoostu Rīgas vēsturiskajā centrā;
  • saglabāt transporta mezglu pilsētas centrā un radīt tā uzturēšanai un izmantošanai labvēlīgu vidi un tehnoloģisko drošību;
  • nodrošināt modernu transporta mezglu standartiem atbilstošus apstākļus;
  • attīstīt komercplatības klientu pieprasītu pakalpojumu nodrošināšanai;
  • veicināt autobusu transporta attīstību starptautiskā kontekstā.

Žūrija

Konkursa komisiju vadīs Vaira Gromule — AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja

Komisijā darbosies Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Būvinženieru savienības biedri.

Visa informācija par metu konkursu, konkursa nolikums un tam pievienotie materiāli izvietoti speciāli šim konkursam izveidotā interneta mājas lapā http://metsautoosta.lv

 

Papildus informācija:

Jānis Igaunis

Tel.67503646

metsautoosta@autoosta.lv

0 Patīk
1581 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts