Izstādes „Process” ietvaros ir iespēja iepazīties ar Daugavas kreisā krasta apbūves vīzijas maketu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Rīgas pilsētas arhitekta birojs aicina rīdziniekus un Rīgas viesus, uzņēmējus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iepazīties un izteikt savu viedokli un ierosinājumus par Daugavas kreisā krasta apbūves vīziju (makets mērogā 1:1000) teritorijā, no Podraga līdz Lucavsalai.

Daugavas kreisā krasta apbūves vīzija ir daļa no Laikmetīgās arhitektūras izstādes „Process”, kas notiek LNMM izstāžu zālē Arsenāls Torņa ielā 1 līdz 2008.gada 16.martam.

Daugavas kreisā krasta apbūves vīzija šobrīd atrodas izstrādes procesā līdzās Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijai. Paralēli notiek darbi pie transporta plūsmu un vides jautājumu izpētes. Ir plānots, ka Daugavas kreisā krasta silueta koncepcija tiks nodota sabiedriskajai apspriešanai šī gada maijā. Taču šobrīd visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar Daugavas kreisā krasta apbūves vīziju tās izstrādes stadijā un sniegt savu redzējumu par šīs pilsētas daļas telpisko attīstību.

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 2008.gada 16.martam aizpildot atsauksmes anketu uz vietas izstādes laikā vai nosūtot to pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 vai arī Rīgas pilsētas arhitekta birojam Dzirnavu ielā 60 -21,  LV- 1050.

Uzsākot Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projekta izstrādi, 2006.gada februārī notika publiskās apspriešanas 1.posms, šajā laikā tika saņemti 15 rakstiski iesniegumi.

2006.gada aprīlī Baltijas pilsētu savienības Pilsētplānotāju komisijas projekta “Baltijas pilsētu alianse” seminārā tika piedāvāts ārzemju speciālistu redzējums Daugavas Kreisā krasta attīstībai.

Savukārt otrā sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2006. gada 20.jūnija līdz augusta beigām un tās laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments saņēma 173 rakstiskas atsauksmes un priekšlikumi par Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projektu.

2006.gada augustā notika diskusija par Daugavas kreisā krasta koncepcijas projektu starp Rīgas domes politiķiem, amatpersonām un sabiedrisko organizāciju “Kreisā krasta kustība”. Savu viedokli par šo koncepciju ir paudušas arī citas sabiedriskas un profesionālas organizācijas.

Koncepcijas apspriešanas laikā sabiedrības uzmanība visvairāk bija pievērsta transporta un vides jautājumu risināšanai, kā arī profesionālās apvienības apsprieda tās piedāvāto telpisko risinājumu UNESCO kultūrvēsturiskā mantojuma kontekstā.

2006.gada vasarā koncepcija tika izskatīta Sabiedriskā transporta padomē un tika pieņemts lēmums atbalstīt kopējo transporta plūsmas izpētes un modelēšanas nepieciešamību Daugavas kreisā krasta intensīvajai apbūvei, kā arī atbalstīt infrastruktūras nodokļa ieviešanu būvniekiem. Savukārt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome konceptuāli atbalstīja Daugavas kreisā krasta silueta attīstības koncepciju. Padome atbalstīja Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas arhitektonisko vīziju, rekomendējot turpināt darbu pie transporta jautājumu risināšanas un projekta ekonomiskā pamatojuma.

2006.gada nogalē Daugavas Kreisā krasta pamatnostādnes tika prezentētas UNESCO galvenajā mītnē. UNESCO pasaules mantojuma centra vadītājs Frančesko Bandarīns pauda bažas par tik intensīvu urbānu attīstību Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā.

2007. gada sākumā ir notikusi arhitektu un projektu attīstītāju viedokļu apmaiņa par būvniecības ieceru telpiskiem plānojuma variantiem. Paralēli norisinājās darbs pie Rīgas centrālās daļas Daugavas kreisā krasta satiksmes infrastruktūras attīstības scenāriju izstrādes, izvērtējot apbūves un satiksmes infrastruktūras attīstības ietekmi uz transporta plūsmu apjomiem. Šajā darbā piedalījās tādi uzņēmumi kā SIA „BRD projekts”, SIA „IMINK”, SIA „Solvers”. Šajā laikā arī prof. S.Grava sniedza konsultācijas par Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas ietvaros izstrādātajiem transporta un pilsētbūvnieciskajiem risinājumiem un ieteikumus koncepcijas projekta pilnveidošanai.

2007. gada rudenī noslēdzās metu konkurss Jaunā Rīgas centra Torņakalnā, Rīgas domes un valsts administratīvā kompleksa pilsētbūvnieciskai vīzijai. Šī konkursa rezultāti ir būtiski Daugavas Kreisā Krasta silueta koncepcijas izstrādes gaitā, jo konkursa teritorija ir cieši saistīta ar koncepcijā aplūkoto pilsētvidi.

2007. gada vasarā notika arhitektu, pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju nodibinātās apvienības „Jaunais Rīgas centrs” diskusija, bet 2007. gada nogalē, piesaistot SIA „Arhis”, SIA „Sīlis, Zābers, Kļava”, SIA „Venta Didrihsona birojs”, kā arī vairākus vadošos arhitektus notika regulāras konsultatīvas sesijas par Daugavas kreisā krasta attīstības konceptuālajām nostādnēm, piedaloties Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātei, Rīgas pilsētas attīstības departamentam un pieaicinātiem speciālistiem.
Kopumā koncepcija ietver Daugavas kreisā krasta apbūves siluetu no Daugavgrīvas līdz Katlakalnam, vairāk uzmanības pievēršot 5,2 kilometrus garajam un tuvākās nākotnes būvniecības aktivitātēm pakļautajam posmam no plānotā Ziemeļu šķērsojuma pie Podraga līdz esošajam Salu tiltam pilsētas dienvidu daļā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 7012916, 7105933
marija.abeltina@riga.lv
kristine.p@riga.lv

Atsauksmju anketa

0 Patīk
1282 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts