Izstrādāta rokasgrāmata par ugunsdrošības uzlabošanu vēsturiskās ēkās

Projekta „Ugunsdrošības uzlabošana vēsturiskajās ēkās” ietvaros ir izstrādāta rokasgrāmata par ugunsdrošības uzlabošanu vēsturiskajās ēkās, kas ir palīgmateriāls speciālistiem, kuri ir iesaistīti vēsturisko centru ugunsdrošībā.

Tajā izpētīta ugunsgrēku statistiska, kas līdz šīm netika apkopota, tādējādi nebija iespējams noteikt ugunsgrēku skaitu Rīgas vēsturiskajā centrā, kā arī ugunsgrēku tendences (pieaugumus vai kritumus). Ir izanalizētas visas Rīgas priekšpilsētas un rajoni, kuri ir iekļauti Rīgas vēsturiskajā centrā, noteikti ugunsgrēku skaiti tajos, kā arī prognozējamās ugunsgrēku tendences.

Papildus katrā priekšpilsētā ir noteikta prognozējamā ugunsgrēka izcelšanās vieta. Apkopojot statistikas datus, tika noteikta nozare, vieta, objekts, kur visbiežāk notikuši ugunsgrēki katrā Rīgas rajonā.

Tāpat rokasgrāmatā tika izvērtēta Rīgas vēsturiskā centra infrastruktūra, t.sk., piebraucamie ceļi un ūdensapgādes tīklu kapacitātes. Ir apkopoti dati par ugunsdzēsības tehnikas gabarītiem, un tie ir salīdzināti ar vecpilsētas ielu izmēriem. Rokasgrāmata papildināta ar Vecrīgas karti, kurā ir atzīmēti ceļi, kas ir pielāgoti ugunsdzēsības tehnikai, un/vai būs apgrūtināta to izmantošana operatīvajiem dienestiem.

Rokasgrāmatā ir apkopoti arī citu Eiropas Savienības valstu – projekta partneru – labās prakses piemēri, un izstrādātas ugunsdrošības rekomendācijas un ugunsgrēku riska novērtēšanas metodika. Šajos materiālos minētie risinājumi var būt izmantoti brīvprātīgi vai ka papildus līdzeklis tiesību aktiem, tādējādi apkopojot būvju ugunsdrošības prasības un pamata koncepcijas, kuras visām pusēm ir viegli saprast un piemērot.

Rokasgrāmata

0 Patīk
1730 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts