Izstrādāts stāvparku sistēmas attīstības plāns

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros šobrīd tiek izstrādāts Transporta attīstības tematiskais plānojums. Tā sagatavošanai ir paredzēts iekļaut rezultātus no diviem pētījumiem, kas kopā veidos „Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepciju”.

Viens no pētījumiem – par Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāna izstrādi jau ir veikts. Tā ietvaros analizēta šī brīža situācija pilsētā, konstatējot centrālās daļas ielu tīkla pārslodzi ar autotransportu, piesārņojumu ar kvēpiem (PM₁₀) un slāpekļa dioksīdu (NO₂), kas ir tuvu maksimālajam pieļaujamam, dažviet pārsniedzot robežnormatīvus. Arī Rīgas maģistrālo ielu un to tuvumā trokšņa līmenis pārsniedz pieļaujamos robežnormatīvus par 0-5 un 5-10 decibeliem.

Šī pētījuma izstrādē analizēta arī virkne stāvparku sistēmas ieviešanas ietekmējošo faktoru. Piemēram, noteiktas esošā Ulbrokas ielas stāvparka pozitīvās īpašības un trūkumi, apkopota informācija par satiksmes intensitāti pie Rīgas pilsētas robežas, noskaidrots pašreizējais autostāvvietu skaits un pieprasījums Rīgas centra loka iekšpusē, kā arī apzināti sabiedriskā transporta maršruti pie esošā un potenciālajiem stāvparkiem. Tika izvērtēti arī vairāku Rīgas un Rīgas reģiona mērogam līdzvērtīgu pilsētu piemēri, apskatīti un analizēti esošie normatīvie dokumenti, kas regulē vai ietekmē stāvparku sistēmas ieviešanu, kā arī atzīmētas rezervētās zemes to izveidošanai. Izpētē tika individuāli vērtēta katra stāvparkiem nepieciešamā zemesgabala piemērotība mērķim, analizējot novietojumu attiecībā pret ielu tīklu, nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu un veloinfrastruktūru.

Arī iedzīvotāji izteikuši savu viedokli par stāvparku sistēmas ieviešanu, jo, lai aprēķinātu perspektīvo stāvparku ietilpību, tika veikta vairāk nekā 6000 rīdzinieku un pilsētas viesu, kuri ikdienā pārvietojas ar automašīnām, anketēšana.

Izvērtējot esošo transporta un vides kvalitātes situāciju, secināts, ka Stāvparku sistēmas ieviešana Rīgā un tās aglomerācijā nepieciešama kā kopējās transporta politikas sastāvdaļa, kas ļautu uzlabot Rīgas pilsētas un, jo īpaši, tās centra vides kvalitāti.

Turpinot darbu pie Transporta attīstības tematiskā plānojuma, ir paredzēts izstrādāt arī Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plānu.

Stāvparki ir publiski pieejamas stāvvietas ārpus pilsētas vai tās centra, kur autovadītājs un tā pasažieri var ērti novietot savu auto un tālāk līdz galamērķim doties ar ērtu un ātru sabiedrisko transportu vai velosipēdu.

0 Patīk
2531 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts