Aicinām iedzīvotājus piedalīties diskusijās par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus šā gada 14. un 15.jūlijā uz diskusijām par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi, risinājumiem un to ieviešanas iespējām.

„Pašlaik ir sagatavota lokālplānojuma darba redakcija, tādēļ ir īstais brīdis pārrunāt Skanstes apkaimes attīstības redzējumu gan ar iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, kam rūp apkaimes izaugsme, gan diskutēt par to profesionāļu vidē,” informē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Ar šādu mērķi Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopā ar lokālplānojuma izstrādātājiem rīko divus pasākumus par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādes aktualitātēm:

  • 14.jūlijā, plkst.17.00 Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
  • 15. jūlijā, plkst. 17.00, Rīgas domes sēžu zālē, Rātslaukumā 1, plānota diskusija ar profesionālo organizāciju pārstāvjiem.

Abus pasākumus būs iespēja skatīties tiešraidē: https://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm

Viens no nozīmīgākajiem aspektiem lokālplānojuma izstrādē ir sagatavot argumentētu pamatojumu pašvaldības turpmākai politikai attiecībā uz ieguldījumiem, tostarp, Eiropas Savienības finanšu resursu piesaistei Skanstes apkaimes attīstības veicināšanai, atbilstoši tās lomai kā Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētai prioritāri attīstāmai teritorijai.

Skanstes lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi radīt priekšnoteikumus Skanstes apkaimes ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, sekmēt apkaimes funkcionāli telpisko attīstību, atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas un aizsardzības statusam, lai radītu risinājumus, kas sekmēs visām pusēm pieņemamu un sabalansētu teritorijas attīstību.

Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 2013.gada 18. jūnija lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Šo darbu veic SIA”Grupa93” un SIA “Nams” piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti.

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir vadošā Rīgas pašvaldības iestāde teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādes un kontroles nozarē, kas nodrošina stabilu pilsētas attīstību un efektīvu pārvaldību Rīgā.

0 Patīk
2464 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts