Rīgas dome 2014.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.1263 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Saskaņā ar šo lēmumu Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojums (turpmāk – lokālplānojums) tiks izstrādāts, lai grozītu un detalizētu Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA Biznesa Centrs Zaķusala.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC aizsardzības zonā esošās Zaķusalas daļas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un RVC saglabāšanas un aizsardzības statusam, tajā skaitā:

  • lai varētu realizēt lokālplānojuma ierosinātāja iecerētā multifunkcionāla konferenču un biznesa centra izveidi, vienlaikus uzlabojot lokālplānojuma teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas un nodrošinot tiem ērtu piekļūšanu, tādējādi veicinot to vērtības pieaugumu;
  • lai varētu pabeigt Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīciju sākotnēji iecerētajā apbūves augstumā saskaņā ar 1980.gadā izstrādāto, apstiprināto un daļēji realizēto TV un radio kompleksa projektu (arhitekti A.Purviņš un B.Maike);
  • nodrošināt racionālu un ilglaicīgu teritorijas izmantošanu, tajā skaitā nosakot un precizējot transporta infrastruktūras risinājumus un sabalansējot nekustamo īpašumu īpašnieku un sabiedrības intereses;
  • lai veicinātu ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un publiskās ārtelpas attīstībai;
  • lai veidotu jaunu teritorijas pilsētbūvniecisko tēlu, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus.

Papildus informāciju par lokālplānojuma izstrādi iespējams iegūt, kontaktējoties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju, nodaļas vadītāja vietnieku Aigaru Kušķi (tālr.: 67037936, e-pasts: pad@riga.lv ar norādi „Zaķusalas lokālplānojums”) un lokālplānojuma izstrādātāju – SIA Grupa 93 (tālr.: 67217043, e-pasts: info@grupa93.lv).

0 Patīk
2280 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts