Izveidots kultūras pieminekļu meklētājs

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv ir izveidots jauns e-pakalpojums – kultūras pieminekļu meklētājs. Tas ļauj noskaidrot, vai interesējošais Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošais objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā. Kultūras pieminekļus ir iespējams meklēt pēc adreses un kadastra numura.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs Gvido Princis:

„Šobrīd esam izstrādājuši deviņus e-pakalpojumus, kas dod iespēju jebkuram interesentam operatīvi un vienkārši sameklēt interesējošo informāciju, kā arī attālināti saņemt speciālista konsultāciju vai saskaņot dokumentus, kā tas ir, piemēram, reklāmas un izkārtņu saskaņošanas e-pakalpojuma gadījumā. Mūsu e-pakalpojumu izstrādes mērķis ir sniegt precīzu, ātri pieejamu un patiesu informāciju katram interesentam.”

Kultūras pieminekļu meklētājs paredzēts kā informatīvs līdzeklis. Tajā ietverta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētā informācija par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistrā iekļautajiem objektiem. Plašāku informāciju var iegūt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

Pilsētas attīstības departaments izstrādā arī detalplānojumu meklētāju, kur būs atspoguļota to izstrādes gaita un sabiedrisko apspriešanu rezultāti.

Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv ir pieejami šādi e-pakalpojumi: reklāmas un izkārtņu saskaņošana, izziņas sagatavošana par zemes gabalu perspektīvo izmantošanu atbilstoši Rīgas attīstības plānam 2006. – 2018.g., kā arī publisko apspriešanu meklētājs, būvniecības ieceru meklētājs, būvprojektu meklētājs, būvatļauju meklētājs, kultūras pieminekļu meklētājs, būvnodevas rēķināšanas kalkulators un reklāmas nodevu kalkulators.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

1 Patīk
1924 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts