Saskaņā ar Rīgas domes 16.12.2008.  lēmumu Nr.4591 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Grozījumu izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 10.03.2008. lēmumu Nr.2-DA-08-1671-nd un Rīgas pilsētas būvvaldes 09.10.2008. vēstuli Nr.2-DA-08-7782-nd SIA „Baltkorts”, reģ.Nr.400035597406, Maskavas iela 462, Rīga LV-1063, tālrunis 67813080, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts