Uzsākta Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana

No 7.janvāra līdz 17.februārim notiks sabiedriskā apspriešana Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmajai redakcijai. Grozījumu pirmā redakcija tiks nodota arī institūcijām atzinumu saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 16.februārī plkst. 18:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāva sēžu zālē.

Grozījumu pirmā redakcija attiecas uz  Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam trim daļām:  Paskaidrojuma raksta tekstuālo daļu, grafiskās daļas kartēm – „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000”, „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 10 000”, „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Interesenti ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā, varēs iepazīties Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā. Materiāli pieejami Rātsnamā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv.

Katru ceturtdienu sabiedriskās apspriešanas laikā no plkst. 14:00 līdz 17:00 Rīgas domē Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniegs konsultācijas un atbildēs uz visu interesentu jautājumiem. Apmeklētāji tiks pieņemti arī pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4.

Iedzīvotāji un citi interesenti aicināti piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks šī gada 16.februārī plkst. 18:00 Rīgas domes 1.stāva sēžu zālē.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sabiedriskās apspriešanas laikā plāno arī tikšanās un diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām un pārstāvjiem no Arhitektu savienības, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas „Lanīda”, Plānotāju asociācijas un Inženieru savienības.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 2009.gada 17.februārim var iesniegt uz vietas Rātsnama 1.stāvā vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4.

Sabiedriskās apspriešanas laikā būs iespēja iepazīties arī ar SIA “Vides Konsultāciju Biroja” izstrādāto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un tā kopsavilkumu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem. Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi projekta papildināšanai tiks gaidīti sabiedriskās apspriešanas laikā no 07.01.2009. līdz 17.02.2009. SIA “Vides Konsultāciju Birojā”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu 1.redakcija

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumiem

Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1291 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts