Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus ir uzsākts izstrādāt, pamatojoties uz Rīgas domes 23.01.2007. lēmumiem Nr.1953, Nr.1954 un 03.07.2007. lēmumu Nr.2633, ko papildina  01.04.2008. lēmums Nr.3535, 30.09.2008. lēmums Nr. 4224 un 14.10.2008. lēmums Nr. 4284. Saskaņā ar Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja 24.08.2007. lēmumu Nr.58-p „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, grozījumiem nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

 Vides pārskata projekts sagatavots Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem.

Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumus izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, tālr.67105800, www.rdpad.lv. Vides pārskata projektu izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr./ fakss 67557668; www.vkb.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokumenti: teritorijas plānošana.

Dokumentu izstrādes termiņš – Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumi ir izstrādes stadijā un to apstiprināšana tiek plānota 2009.gada 1.pusē.

Plānošanas dokumentu īstenošanas termiņš: laika periodā līdz 2018.gadam.

Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: ietekmēs Rīgas pilsētas teritoriju.

Uzaicinām Jūs piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kur visi interesenti varēs iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, vides pārskata projektu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem un tā kopsavilkumu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2009.gada 16.februārī plkst. 18.00 Rīgas domes ēkā, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem, vides pārskata projektu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem un tā kopsavilkumu var iepazīties no 07.01.2009. līdz 17.02.2009.:
• Rīgas domes ēkā, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Rīgā, katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00.
• Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, www.rdpad.lv, tālr.67105816, apmeklētāju pieņemšanas dienās: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00.
• SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, tālr. 67557668; www.vkb.lv, katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.30.

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi vides pārskata projekta papildināšanai Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti no 2009.gada 07.janvāra līdz 2009.gada 17.februārim SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts

Vides pārskata kopsavilkums

Pielikumi:

1.1. pielikums – protokols

1.2. pielikums VPVB vēstule

2.pielikums – Šobrīd spēkā esošā Rīgas teritorijas Plānotā (atļautā) izmantošana

Karte 1.daļa

Karte 2.daļa

Karte 3.daļa

Karte 4.daļa

Rīgas attīstības plāns 1995.-2005. Gadam

3.pielikums – Plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas grozījumu 1.redakcija

Izmantošana Grozījumi 1.daļa

Izmantošana Grozījumi 2.daļa

Izmantošana Grozījumi 3.daļa

Izmantošana Grozījumi 4.daļa

 

4.pielikums – Eksperta slēdziens par Rīgas pilsētas daļas no Spilves lidostas līdz Guberņciemam bioloģisko izpēti

5.pielikums – Eksperta slēdziens par Rīgas pilsētas daļas no Sužu raga Ķīšezerā līdz Jaunciema gatvei bioloģisko izpēti

 

Atsauksmju anketa par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu

 

Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu 1.redakcija

0 Patīk
1073 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts