Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” (turpmāk – iWater projekts). Viena no iWater projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm ir starptautisku iWater Vasaras skolu organizēšana Centrālbaltijas reģiona studentiem un pašvaldību speciālistiem iWater projekta norises valstīs […]

Lasīt vairāk

2015.gada 1.decembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis dalību Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” ieviešanā kā projekta vadošais partneris. No šī gada 2. līdz 4.martam Helsinkos, Somijā, notiks pirmais starptautiskais Projekta pasākums, kura ietvaros paredzētas tematiskās sanāksmes, tajā skaitā Projekta saturiskā plānošanas sanāksme un apmācības par “Zaļo […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts