Līdz gada beigām aicinām iedzīvotājus sniegt priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei

Līdz gada beigām ikviens rīdzinieks aicināts iesaistīties jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādē, iesniedzot pašvaldībā priekšlikumus par savas apkaimes iespējamo attīstību.

Kā trešdien Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputātus informēja Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, novembrī paredzēta sabiedrības iepazīstināšana ar izstrādātajiem tematiskajiem plānojumiem, tajā skaitā ar Rīgas pilsētas teritorijas jaunā funkcionālā zonējuma un apbūves augstuma sākotnējo priekšlikumu. Pēc viedokļu apkopošanas un izvērtēšanas, kā arī tematisko plānojumu apstiprināšanas, turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes, kuru paredzēts apstiprināt 2018.gadā.

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde tika sākta pirms vairākiem gadiem. Līdz šim veiktas dažādas izpētes, kas nepieciešamas gan izejas datu iegūšanai un esošās situācijas apzināšanai, gan arī prognozēm un plānoto risinājumu pamatojumam, piemēram, par uzņēmējdarbībai nepieciešamām teritorijām, auto novietņu attīstību u.c. Tāpat īstenoti dažādi sabiedrības informēšanas un līdzdalības pasākumi, piemēram, apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas u.c.

Pašlaik aktīvi norit darbs pie 11 tematisko plānojumu izstrādes, piemēram, mājokļu attīstībai, uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai, ūdens un krastmalu teritorijām, Rīgas kultūrvēsturiskām teritorijām u.c., kas būs par pamatu jaunā Rīgas teritorijas plānojuma risinājumiem.

“Sabiedrības iesaistīšana un informēšana ir nozīmīga teritorijas plānojuma izstrādes daļa. Līdz šim esam saņēmuši un izvērtējuši jau aptuveni 5000 ierosinājumus un priekšlikumus. Jāpiebilst, ka sabiedrībai arī turpmāk būs iespēja iesaistīties plānošanas procesā, jo dažādos teritorijas plānojuma izstrādes etapos iecerētas publiskās apspriešanas u.c. pasākumi. Tomēr, lai jau savlaicīgi apzinātu un izvērtētu priekšlikumus, interesenti aicināti iesniegt ierosinājumus jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam vēl līdz 2016.gada 30.decembrim. Šajā termiņā saņemtie ierosinājumi tiks izvērtēti Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes gaitā,” norādīja Pilsētas attīstības departamenta pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Ilze Purmale.

Priekšlikumi, ierosinājumi un komentāri sūtāmi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai elektroniski pad@riga.lv.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Rīgas dome ir izstrādājusi divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995.–2005. gadam un 2006.–2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

Papildus informācija par jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes gaitu lasāma šeit: https://www.rdpad.lv/rtp/izstrades-stadija/laika-skala/ un Video

0 Patīk
3178 Skatīts

2 komentāri

 • Mila2016. gada 11. oktobris plkst. 12:09

  Sakiet, lūdzu, kur tagad varētu apskatīt izstrādāto plānojumu Purvciemam? Paldies.

  • RDPAD2016. gada 14. oktobris plkst. 08:42

   Ar spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties Departamenta mājas lapā sadaļā “Teritorijas plānošana – Spēkā esošais”.
   Rīgas teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam (RTP 2030) šobrīd ir izstrādes stadijā. No 03.11.2016. – 01.12.2016. notiks sabiedrības iepazīstināšana ar tematiskajiem plānojumiem. Tematiskie plānojumi kalpos par pamatu RTP 2030 izstrādei. Sabiedrības iepazīstināšanas laikā būs pieejami tematisko plānojumu projekti, darba variants RTP 2030 funkcionālajam zonējumam, apbūves augstumam un aizsargjoslām. Materiāli būs pieejami Rātsnama 1.stāva vestibilā un elektroniski Departamenta mājas lapā https://www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādes stadijā – Tematiskie plānojumi”.
   Informācijai par RTP 2030 izstrādes procesu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem iespējams sekot līdzi Departamenta mājas lapā https://www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādes stadijā”.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts